Social

Activităţi de tip MATE, de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, de intervenţie şi digitalizare a procesului educaţional, la Drăgoeşti

Şcoala Gimnazială Nr. 1 din comuna Drăgoeşti a obţinut finanţare prin Programul Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar. Acesta se desfăşoară în perioada septembrie 2022-august 2025. Directorul instituţiei, Nadia Ducu, a precizat că obiectivele principale ale echipei de implementare sunt: reducerea ratei abandonului şcolar şi a ratei de absenteism pentru elevii aflaţi în acest risc; menţinerea în mediul şcolar a elevilor care se află în punctul de abandon prin oferirea de articole necesare procesului de şcolarizare; susţinerea procesului de pregătire a elevilor pentru participarea la examenul de Evaluarea Naţională cu materiale educaţionale; îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură a elevilor incluşi în grupul ţintă şi implicit creşterea ratei absolvirii prin organizarea de activităţi şcolare conexe ariei curriculare, respectiv activităţi de tip remediale; abilitarea cadrelor didactice, care predau în învăţământul gimnazial, prin cursuri de formare profesională. Grupul ţintă este format din elevii claselor ciclului gimnazial. Valoarea totală a finanţării este de: 412026,79 lei, fără TVA, acoperită integral de program. În cadrul proiectului se desfăşoară diferite activităţi precum: activităţi de tip MATE, de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, de intervenţie şi digitalizare a procesului educaţional. ”Pe parcursul acestui an şcolar, 2023-2024, am derulat, săptămânal, activităţi remediale la limba şi literatura română şi matematică. La activităţi au participat toţi elevii grupului ţintă care au beneficiat şi de o masă caldă. Activităţile diverse, desfăşurate cu sprijinul diferitelor instituţii locale au adus satisfacţie atât elevilor, cât şi profesorilor, deoarece s-au înregistrat progrese din punct de vedere al frecventării cursurilor şi rezultatelor la disciplinele menţionate”, a mai adăugat directorul şcolii, profesoara Nadia Ducu.

Articole Similare

Back to top button