Economie

28 februarie, termen limita pentru depunerea fiselor fiscale

În atenţia angajatorilor! Se apropie

28 februarie, termen limită pentru depunerea fişelor fiscale

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor că au obligaţia depunerii fişelor fiscale în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv a anului 2006 pentru anul 2005. Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, înregistrate ca plătitori de impozit pe venitul din salarii, depun fişele fiscale ale angajaţilor proprii la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială sunt înregistrate sediile secundare respective. În cazul în care, la data depunerii fişelor fiscale, sediul secundar este desfiinţat, depunerea fişelor fiscale se va face de către persoana juridică de care a aparţinut sediul secundar, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială este înregistrată persoana juridică. Când un angajat a lucrat în cursul anului la mai mulţi angajatori, aceştia sunt obligaţi să-i acorde deducerea personală corespunzător perioadei lucrate, să completeze şi înmâneze un exemplar al fişei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obţinute veniturile din salarii. În situaţia în care un angajat a lucrat în cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiaşi angajator – persoană juridică, va fi întocmită o singură fişă fiscală care va fi depusă de sediul secundar, în evidenţele căruia figurează la 31 decembrie a anului de raportare. Programul de asistenţă în format electronică este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale ale DGFP Vâlcea sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Angajatorii editează fişa fiscală pe suport hârtie, în două exemplare, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar se păstrează de către angajator, iar cel de-al doilea se înmânează angajatului.
 
Sancţiuni
 
            De reţinut! Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) a fişelor fiscale în termenul stabilit  se sancţionează cu amendă de la 50 la 1.500 RON, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 la 10.000 RON, pentru persoanele juridice.

Baza legală: art. 59 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin OUG nr. 138/2004; art. 196 alin.(2), art. 189 alin.1 lit. g şi h alin. 2 lit. d  din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 546/28.04.2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 414/17.05.2005, prin care a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 210 “Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, cod 14.13.01.13/1.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button