Economie

Obligaţii declarative ale contribuabililor cu termen în luna iunie 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în luna iunie 2008, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.
– Până la 25 iunie 2008, inclusiv:
– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2008, formular 100, cu termen lunar.
– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii mai 2008, formular 102, cu termen lunar.

– Declaraţie privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2008, formular 103.
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, se depune de plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna calendaristică pentru luna mai 2008, formular 300.
– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153.1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, formular 301.
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224.
– Până la 30 iunie 2008, inclusiv:
– Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, formular 205. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil (art. 78, alin (1), lit. e din Codul Fiscal) pentru care s-a reţinut şi virat impozit final în cotă de 16% (art. 79, alin (1) din Codul Fiscal). De asemenea, declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri din dividende, din dobânzi, din lichidare/dizolvare, din premii şi din jocuri de noroc şi din pensii.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button