Administratie

Consiliul Judeţean împarte un miliard şi jumătate pentru 8 localităţi

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea care va avea loc la sfârşitul acestei luni, va fi dezbătut un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1,46 miliarde lei vechi mai multor localităţi. Banii provin din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia CJ şi vor fi alocaţi unui număr de 7 localităţi: Ioneşti, Berbeşti, Bărbăteşti, Pietrari, Goleşti, Brezoi şi Măciuca.

Ioneşti şi Berbeşti, în sărbătoare

Comuna Ioneşti organizează în această lună cea de-a 30-a ediţie a festivalului tradiţional „Toamna merelor” eveniment cultural cu tradiţie. Având în vedere resursele financiare reduse, primăria comunei Ioneşti a solicitat acordarea unui sprijin financiar de 15 mii lei necesară  desfăşurării acestei acţiuni. 

Pentru sprijinirea acestui eveniment, conducerea CJ a propus alocarea sumei de 10 mii lei din fondul de rezervă bugetară. În luna octombrie, localitatea Berbeşti sărbătoreşte 4 ani de la declararea ca oraş, precum şi 510 ani de atestare documentară şi 30 de ani de minerit. Primăria oraşului Berbeşti a propus pentru data de 27 octombrie organizarea unor manifestări cultural artistice şi a solicitat alocarea unui sprijin financiar în sumă de 30 mii lei, ca urmare a resurselor insuficiente necesare acestei organizări. CJ a aprobat doar jumătate din sumă.
Anul acesta, Primăria comunei Bărbăteşti începe lucrările de modernizare a DC155 Bârzeşti – Stoeneşti şi a DC155 Bodeşti – Bărbăteşti. Pentru realizarea studiilor topo, a studiilor de fezabilitate şi a proiectului tehnic, primăria a solicitat prin adresa alocarea sumei de 42 mii lei. În acest sens, conducerea CJ a aprobat doar jumătate din sumă.

Măciuca are nevoie disperată de 3 miliarde lei

În şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 august , a fost prezentată intervenţia  privind asigurarea sumei de 300 mii lei Primăriei comunei Măciuca, din fondul  de rezervă bugetară aflat la dispoziţia CJ, pentru realizarea unor lucrări de reparaţii pe DC71 Botorani – Popeşti. Intervenţia avea în vedere faptul că în anul  2004, în baza contractului de finaţare încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Consiliul Local al comunei Măciuca a fost realizat proiectul „Modernizare drum comunal  DC 71 Botorani – Popeşti”. Conform prevederilor din contractul de finanţare, în perioada de monitorizare de 5 ani de zile, care începe de la data finalizării lucrărilor (30 iulie 2004), Consiliul Local al comunei Măciuca are obligaţia să suporte cheltuielile de întreţinere  a drumului executat prin Programul SAPARD, acesta fiind unul din criteriile de eligibilitate specifice avute în vedere la selectarea cererii de finanţare care trebuie să subziste pe întreaga durată de monitorizare a proiectului. După finalizarea lucrării, în anul 2005, ca efect al calamităţilor naturale, o porţiune din drum s-a prăbuşit, necesitând lucrări de refacere. Pentru realizarea lucrărilor de aducere a drumului la starea iniţială, primăria comunei Măciuca are prevăzute fonduri în bugetul pe anul 2007, însă acestea sunt insuficiente drept pentru care s-a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea acordarea unui sprijin financiar. Neexecutarea acestor lucrări conform contractului încheiat, obligă Consiliul Local al comunei Măciuca la restituirea întregii sume care i-a fost acordată pentru  realizarea acestei investiţii. În urma discuţiilor purtate în plenul  Consiliului Judeţean, s-a stabilit ca acordarea sprijinului financiar să fie făcut după vizita echipei Direcţiei de Control şi Antifraudă din cadrul Agenţiei SAPARD, din data de 5 septembrie 2007, pentru verificarea menţinerii eligibilităţii privind  cofinanţarea  comunităţii pentru lucrările  de întreţinere pe o perioadă de 5 ani după terminarea lucrărilor. CJ a aprobat doar 51 mii lei pentru comuna Măciuca, urmând ca diferenţa necesară pentru finalizarea lucrărilor să se acorde după rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.

Bani pentru îndepărtarea efectelor calamităţilor

În urma precipitaţiilor  masive din perioada 2005–2006, în satul Pietrarii de Sus, a fost distrus de pârâul Valea Sărată un pod de beton armat şi au rămas izolate un număr de  27 gospodării. Potrivit analizei făcute de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-a hotărât proiectarea şi executarea unui pod din beton armat, cu o deschidere de 10 metri. În prezent obiectivul este realizat în proporţie de 70%, primăria comunei Pietrari solicitând  prin adresa suma de 30 mii lei pentru finalizarea  şi darea în folosinţă a podului. CJ a aprobat doar 20 mii lei.
Printr-o adresă din luna august, Primăria comunei Goleşti a transmis CJ procesul-verbal încheiat de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Goleşti, în care s-a consemnat faptul că, datorită ploilor care au căzut în noaptea de 10 spre 11 august, a fost deteriorată varianta construită pentru trecerea cetăţenilor în satul Drăgăneşti şi cătunele Piua, Prisaca şi Coasta de Sus. Având în vedere că această variantă este utilizată de aproximativ 40% din populaţia comunei, primăria comunei Goleşti, solicită alocarea sumei de 20 mii lei. CJ a aprobat alocarea a 50% din suma cerută.
Ca urmare a inundaţiilor din anul 2005, podul peste Valea Satului din oraşul Brezoi a fost distrus, necesitând lucrări de refacere în vederea dării în folosinţă. Execuţia lucrărilor a fost începută, însă pentru finalizarea acestora, primăria oraşului Brezoi, solicită suma de 100 mii lei, ca urmare a faptului că nu dispune de resurse  financiare în bugetul local. CJ a fost de acord să aloce doar 20 mii lei, diferenţa urmând a fi alocată după rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button