Social

Principalele modificări ale Legii Pensiilor

Legea 250/2007 conţine câteva modificări semnificative privind sistemul de pensii şi ale drepturi de asigurări sociale. Una dintre schimbările semnificative ale Legii 19/2000 o constituie eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute la contribuţia de asigurări sociale. Astfel că, dacă un salariat realizează 7-8 salarii medii brute, contribuţia va fi suportată la nivelul întregilor salarii.
O altă modificare se referă la pensia anticipată. Astfel, la data îndeplinirii condiţiilor, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se calculează de la cererea pensionarului. Până în prezent, trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă se făcea doar la îndeplinirea vârstelor standard de pensionare.

Referitor la punctajul asiguratului, acesta era de maxim 5 puncte într-un an calendaristic, iar prin noua modificare, acesta se va calcula la nivelul veniturilor brute ce au adus contribuţie la asigurările sociale. Punctajul va avea în calcul venitul brut ce va conţine şi premiile, stimulentele financiare, lucru care nu era posibil până în prezent.
Încă o modificare foarte importantă este valoare punctului de pensie ce, de la 1 ianuarie 2008 nu va fi mai mică de 37,5% din salariul mediu brut, iar de la 1 ianuarie 2009 va creşte până la 45%. Până la momentul actual, valoarea punctului de pensii nu putea fi mai mică de 30% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Termenul de admitere sau respingere a cererii de pensionare a fost prelungit de 30 la 45 de zile de la data depunerii cererii, datorită termenului scurt de care beneficiau Casele Teritoriale de Pensii pentru a analiza cotizaţiile conform declaraţiilor nominale depuse de angajator pentru ultima lună de activitate.

Pensiile agricultorilor vor creşte semnificativ

„Referitor la punctajul anual pentru fiecare an util realizat în fostele unităţi agricole cooperatiste, precum şi de fiecare an de contribuţie al ţăranilor cu gospodării individuale, până la data intrării în vigoare a Legii 80/1992, acesta va reprezenta, conform noii legi, 0,57255 puncte, începând cu 1 septembrie 2007. Aceasta majorare va avea în calcul şi persoanele care nu au beneficiat de majorarea prevăzută de OUG 67/2003, din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor., aprobată de Legea 383/2003 (persoanele care beneficiau şi de altă pensie decât cea de agricultor).
Legea 250/19.07.2007, stipulează că: „Într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăşurat activităţi în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare”. Termenul era de cinci ani de la data intrării în vigoare a Legii 19/2000 şi prelungit până la 31 decembrie 2008.
De la 1 ianuarie 2007 se intenţionează majorarea cu 5% a valorii punctului de pensie, care în prezent este de 396,2.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button