Administratie

A intrat în vigoare noua legislatie privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

De la începutul acestei luni,

A intrat în vigoare noua legislaţie privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 Începând cu data de 1 ianuarie 2006, a intrat în vigoare O.U.G. 148 / 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Depunerea şi centralizarea cererilor pentru acordarea drepturilor băneşti se face la primăriile localităţilor, pe raza cărora solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. În municipiul Râmnicu Vâlcea, această activitate este realizată de către Direcţia de Protecţie Socială, la sediul din strada Matei Basarab, bloc 113, parter, zilnic, între orele 8,30-16,30. Miercurea, programul de relaţii cu publicul se prelungeşte până la orele 18,30. Obligaţia de depunere a formularului tipizat de cerere-declaraţie pe propria răspundere o au toate persoanele îndreptăţite, inclusiv cele care la data de 31 decembrie 2005 se aflau în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de legea 19/2000. Documentele necesare: – actul de identitate al solicitantului (copie şi original); – certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie; – certificatul de persoana cu handicap (copil), dacă este cazul; – adeverinţă de la angajator (sau alte acte necesare) din care să reiasă faptul că, în ultimele 12 luni, s-au realizat (de către solicitantul dreptului) venituri supuse impozitării conform Codului Fiscal. Este important de precizat că persoanele care se aflau deja în plată înainte de ianuarie 2006, depun doar cererea-declaraţie tip (pe care o găsesc la sediul DPS). Pentru  continuarea plăţilor, acest lucru trebuie realizat până pe data de 13 ianuarie  a.c., data la care se depune borderoul centralizator la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (instituţie care gestionează fondurile). Lunar, fiecare beneficiar trebuie să depună declaraţia pe propria răspundere că nu realizează alte venituri supuse impozitării şi că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului pentru care primeşte indemnizaţie.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button