Liga II

Sunã goarna în Zãvoi!

 Sunã goarna în Zãvoi!

* luni, 15 ianuarie, la ora 12.00, are loc reunirea lotului echipei de fotbal CSM Rm. Vâlcea

De la finele anului trecut, mai precis din 18 decembrie, în Zãvoi a fost liniºte. Cele patru sãptãmâni de vacanþã pe care fiecare jucãtor, dar ºi cei doi antrenori, le-au primit din partea clubului se vor încheia luni, 15 ianuarie. Atunci este programatã reunirea lotului ºi începerea pregãtirilor pentru returului campionatului. La ora prânzului, 12.00, tehnicienii Costel Panã ºi Dumitru Teleºpan îºi vor strânge elevii ºi vor stabili planul de bãtaie.

S-a renunþat la triale

Mai mult ca sigur, la reunire, alãturi de fotbaliºtii pe care CSM-ul s-a bazat în tur, vor fi prezenþi ºi alþi câþiva jucãtori, posibile viitoare achiziþii ale echipei din Zãvoi. Despre numele acestora ºi provenienþa lor, oficialii clubului preferã sã pãstreze încã secretul. Un singur lucru este însã cert: s-a renunþat la triale, echipa vâlceanã urmãrind primenirea lotului cu jucãtori a cãrora valoare este clar recunoscutã. „Dacã vom gãsi jucãtori pe care sã-i cunoaºtem, sã le ºtim calitãþile, atunci îi vom aduce la noi. Nu vrem sã mai facem experimente, ca-n varã”, recunoaºte antrenorul Costel Panã.

Lista lui Panã

Tânãrul tehnician al CSM-ului spune cã deºi a fost plecat din oraº, cunoaºte câteva lucruri despre stadiul în care se aflã negocierile cu jucãtorii posibili de a fi transferaþi în Zãvoi în aceastã iarnã: „Am lãsat la Vâlcea o listã cu jucãtori pe care mi-i doresc în echipã, au avut loc discuþii, dar nimic nu este totuºi bãtut în cuie. Pânã pe 22 ianuarie, ziua când vom pleca în cantonament la Govora, vrem sã avem definitivatã ºi lista transferurilor, pentru cã vrem sã-i avem încã de la început în pregãtiri pe jucãtorii care vor juca la noi din retur”.

Nu pleacã nimeni

Costel Panã mãrturiseºte cã, în paralel cu ºefii clubului, s-a interesat la rândul sãu de aducerea la CSM a unor jucãtori pe care-i cunoaºte ºi care pot sã fie transferaþi de la echipele pentru care au evoluat pânã acum. Vorbind despre posturile unde echipa vâlceanã are nevoie neapãratã de întãriri, antrenorul principal al grupãrii din Zãvoi este cât se poate de categoric: „Ne trebuie atacanþi, mãcar unul, acolo a fost punctul slab al echipei în tur. Apoi, ar mai fi nevoie de unul sau chiar doi mijlocaºi, care sã-i poatã suplini cu brio pe cei actuali, atunci când aceºtia s-ar accidenta. ªi încã un fundaº. Altfel, nu vom renunþa atât de uºor la nimeni, decât poate cu excepþia cazurilor în care am aduce jucãtori foarte valoroºi pe diferite posturi iar cei pe care îi avem nu ar mai avea posibilitatea sã mai fie luaþi în calcul. În rest, nu pleacã nimeni!”.

Din 22 ianuarie, în cantonament la Govora

Dupã o sãptãmânã de pregãtire în Zãvoi, timp în care vor fi parafate ºi primele transferuri, fotbaliºtii de la CSM vor pleca din 22 ianuarie într-un stagiu centralizat de pregãtire la Bãile Govora. Acest cantonament de iarnã, care se va întinde pe durata a zece zile, va fi urmat apoi de o suitã de partide amicale, iar oficialii clubului vâlcean încearcã încã de pe acum sã fixeze câteva meciuri de pregãtire ºi-n compania unor formaþii din prima ligã a þãrii.

Amical cu „U” Craiova

Oficialii clubului vâlcean au ajuns deja la un acord cu „U” Craiova pentru un meci amical care se va juca pe 17 februarie în Zãvoi. Aºa cum se cunoaºte, cele douã grupãri din Oltenia s-au confruntat în sezonul trecut al Ligii Secunde. De fiecare datã, atât la Vâlcea, cât ºi-n Bãnie, întâlnirile s-au încheiat la egalitate (0-0 ºi respectiv 1-1).

Melcea rãmâne în Zãvoi

Cel mai prolific jucãtor al echipei vâlcene în turul campionatului, Iosif Melcea (care-a înscris de ºase ori în doar 12 meciuri jucate pentru CSM), rãmâne în Zãvoi. Aºa cum se cunoaºte, de micuþul, dar atât de energicul fotbalist vâlcean, s-au interesat în aceastã iarnã FC Vaslui ºi FC Argeº, douã grupãri din prima ligã a þãrii, însã intenþiile cluburilor respective au rãmas doar în aceastã fazã. Nimeni nu a mers mai departe, nimeni nu a plusat pentru începerea unor eventuale negocieri de transfer, iar Melcea va fi ºi-n retur o piesã de bazã în angrenajul pe care Costel Panã ºi Dumitru Teleºpan îl construiesc cu multã migalã la Vâlcea.

Nimic nou despre Murineanu

Dupã ce a pãrãsit echipa fãrã motiv la jumãtatea turului, Ionuþ Murineanu a fost suspendat pânã la finele contractului pe care-l mai are cu CSM Rm. Vâlcea. Jucãtorul argeºean a încercat între timp sã devinã jucãtor liber ºi sã se transfere la Dacia Mioveni, echipã care l-a curtat în toamnã. Tentativa lui Murineanu de a obþine întreruperea contractului a fost însã sortitã eºecului, oficialii clubului din Zãvoi achitându-i în continuare salariul pentru a nu isca un litigiu cu fotbalistul.

Tribuna de lângã terenul sintetic a fost modernizatã

Profitând de pauza de iarnã, oficialii clubului vâlcean au fost de acord cã momentul este cât se poate de favorabil pentru a moderniza micuþa tribunã de lângã terenul II ºi a monta acolo scaune de plastic, precum sunt cele de pe Stadionul „Municipal”. Odatã finalizate ºi aceste lucrãri, baza sportivã din Zãvoi va arãta cu adevãrat precum una de nivel european.

Terenul de la Cãzãneºti, bun de joc

Începute în vara lui 2006, lucrãrile de modernizare a terenului de fotbal de la Cãzãneºti au fost terminate în aceastã iarnã. Suprafaþa de joc a cunoscut îmbunãtãþiri majore, de asemenea au fost reamenajate ºi vestiarele. „Este posibil ca în retur chiar CSM II sã-ºi dispute meciurile acolo!”, spune primarul Mircia Gutãu. Mai mult ca sigur însã, dacã „satelitul” din Liga a IV-a nu va juca la Cãzãneºti, atunci terenul va deservi pentru antrenamentele unor grupe de copii ºi juniori ale clubului.

 Primele achiziþii din aceastã iarnã… Douã maºini Logan în curtea CSM-ului

Oficialii Clubului Sportiv Municipal au realizat încã de la finele anului trecut primele douã achiziþii. Nu vã speriaþi, nu este vorba de jucãtori, ci doar de maºini! În curtea clubului din Zãvoi se aflã din decembrie 2006 douã autoturisme Logan de ultimã generaþie care vor fi folosite atât pentru a atrage un mic profit (prin închirierea lor cãtre poliþia rutierã), cât ºi pentru nevoile clubului (deplasãri oficialilor la partidele din deplasare).

Gazeta CSM-ului apare în 2007

Dupã lansarea site-ului de Internet, care-a contribuit evident la creºterea în imagine a clubului din Zãvoi, oficialii vâlceni vor în continuare sã punã la punct ºi o publicaþie proprie, în care informaþiile din sânul echipei de fotbal sã se îmbine perfect cu reclamele sponsorilor de seamã. Preºedintele executiv al CSM-ului, Alin Trandafir, sperã cã în 2007 va fi materializat ºi acest gând mai vechi al ºefilor clubului: „Am împuºca doi iepuri dintr-o loviturã: ne-am mulþumi ºi sponsorii fideli, care vor avea reclamã din belºug, dar ºi suporterii, care vor afla cele mai prompte informaþii despre echipa de fotbal!”.

Nicolae CIUCESCU

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button