Acasă Liga III Nu terfeliþi brandul Oltchim!

Nu terfeliþi brandul Oltchim!

79
0

 „Nu terfeliþi brandul Oltchim!”

* preºedintele Mihai Diculoiu i-a avertizat pe fotbaliºti cã nu mai acceptã neseriozitatea

În vara trecutã, la capãtul unui campionat pe care l-a dominat cu autoritate de la un capãt la celãlalt, FC Oltchim reuºea sã promoveze pe cea de-a doua scenã a þãrii. Din pãcate, accederea într-un eºalon superior nu s-a mai materializat, cauzele fiind diverse. Trupa pregãtitã de Costel Gaiþã a continuat sã evolueze în Liga a III-a, însã de data aceasta, fiind într-o serie mai puternicã, nu a mai repetat isprava din sezonul precedent. Lucru care l-a nemulþumit nespus de mult pe preºedintele Mihai Diculoiu, care-ºi dorea încã o datã sã dea lovitura. La intrarea în Noul An,  ºeful de la FC Oltchim ne-a dezvãluit intenþiile în legãtura cu echipa pe care-o conduce.

Cine nu convinge, pleacã

* A fost un tur de campionat nu tocmai bun. Ce le-aþi transmis antrenorilor la sfârºitul turului de campionat?

– Înainte de a intra în vacanþã, a avut loc o ºedinþã în care-am þinut sã le spun sã-ºi stabileascã un plafon al calitãþii pentru a putea atinge performanþa. Sã ºtim exact cât poate fiecare pentru a ne da seama pe ce ne putem baza. Mai exact le-am spus: „Vã place cã terfeliþi brandul Oltchim? Nu mã deranjeazã dacã pierdeþi, dar atunci când se întâmplã asta vreau ca lumea sã vã aprecieze pentru cã mãcar v-aþi luptat ºi aþi dat totul pe teren”. Dar tocmai asta nu s-a prea întâmplat de multe ori. Vrem sã vedem ce s-a întâmplat, cine e vinovat pentru acest traseu nefast. Atunci când am pus piciorul în prag ºi i-am suspendat pe patru dintre jucãtori ceilalþi s-au mobilizat ºi au câºtigat. Dacã va fi nevoie vom face la fel.

* Aþi acuzat în turul campionatului condiþia fizicã precarã a jucãtorilor. Cum aveþi de gând sã acþionaþi dumneavoastrã pentru a remedia aceastã problemã pe care aþi sesizat-o?

– Cantonamentul din aceastã iarnã vreau sã fie fãcut cât mai departe de Vâlcea. Sigur într-un loc izolat, pentru cã în varã a fost prea aproape de oraº ºi bãieþii mai degrabã s-au cam distrat decât s-au antrenat. Iar asta s-a vãzut în felul cum au jucat în acest campionat. Orice jucãtor trebuie sã ºtie cã trebuie sã se antreneze asiduu pentru a fi mereu în deplinãtatea forþelor. Dar în multe rânduri au jucat precum o echipã de Divizia D.

* Sunt fotbaliºti de care sunteþi nemulþumit în mod special?

– Roºoagã nu mai e demult jucãtorul pe care-l ºtiam: acum se învârte doar în cerc la jumãtatea terenului, Creangã nu ºtie decât sã stea într-un colþ al terenului, Negrescu nu mai convinge demult pe nimeni cã meritã sã joace la FC Oltchim, sunt deci mulþi care au început sã se comporte sub aºteptãri. Dar cei care nu corespund nivelului Diviziei C vor merge de acum la AS Mihãeºti, unde, dacã vor juca bine, le vom da ºansa sã revinã la FC Oltchim. Pe fondul unei prietenii greºite dintre antrenori ºi jucãtori, mulþi fotbaliºti ieºiþi din formã sunt cu greu scoºi dintre titulari ºi asta ne afecteazã. ªi dacã se mai accidenteazã ºi câte unul se deregleazã tot mecanismul. Cred cã acum, datoritã pregãtirii slabe efectuate, unii sunt sub nivelul valoric cu care au venit la echipã.

* Dacã anul trecut n-aþi mers în Liga Secundã, deºi aþi obþinut acest drept, sã ne aºteptãm ca întotdeauna sã se întâmple astfel?

– Noi am vrut sã dovedim în sezonul trecut cã se poate promova cu o echipã unde nu sunt prea mulþi bani. Personal, mi-am atins o dorinþã: sã promovãm în Divizia B. ªi vom tinde mereu spre acest lucru, chiar dacã nu vom fi lãsaþi sã urcãm în eºalonul superior. 

Zgãbãruº, primul transfer

* Ce aºteptaþi de la jucãtori în retur?

– Pentru retur bãieþii au obiectiv de a recâºtiga în deplasare toate punctele pierdute acasã ºi de a nu mai pierde altele pe teren propriu. În primãvarã va reintra Bãiþa, un jucãtor pe care l-am ajutat pe toatã perioada repaosului, inclusiv cu intervenþia chirurgicalã pe care-a suferit-o la Bucureºti. Avem ºi o noutate, pe Zgãbãruº, care-a semnat deja cu FC Oltchim pe o perioadã de cinci ani de zile.

* Cum vi se pare actualul campionat faþã de cel precedent? A suferit câteva modificãri…

– Nu pot spune cã actualul campionat e mai puternic decât cel trecut, dar echipele sunt mai preocupate de a juca fotbal adevãrat, nu sã te intimideze. Fiecare îºi apãra ºansa ei cu o ambiþie fãrã margini. De aceea probabil cã ºi lupta pentru primele locuri pare mai strânsã.

* În dese rânduri s-a adus în discuþie problema bazei sportive care nu s-ar ridica la nivelul aºteptãrilor, nu aveþi o tribunã acoperitã. Care-i pãrerea dumneavoastrã legatã de acest aspect?

– Noi am tot adus îmbunãtãþiri la baza sportivã. S-au pus termopane, s-a schimbat instalaþia de încãlzire, vrem sã montãm grupuri sanitare noi, sã aducem mobilier nou. ªi pentru tribunã vrem sã facem un proiect adevãrat. Dacã intram în Divizia B, în maxim o lunã de zile era gata. Suprafaþa de joc am încercat s-o refacem cu forþe proprii, dar nu am reuºit. Dacã nu vom putea s-o îmbunãtãþim în aceastã iarnã, o sã intre în renovare totalã ºi o sã vedem unde vom juca o perioadã.

* FC Oltchim are la dispoziþie ºi baza de agrement de la Fedeleºoiu. Cu oarece investiþii n-ar fi o locaþie perfectã pentru susþinerea cantonamentelor echipelor de la Oltchim ºi nu numai?

– La baza de agrement din Fedeleºoiu, pentru a putea gãzdui cantonamente ale unor echipe din eºaloanele superioare ne trebuie minim 1 milion de euro pentru modernizãri. Aºa cã nu poate intra în discuþie. Nimeni nu est deocamdatã dispus sa investeascã într-un astfel de proiect.

Douã sãbii în aceeaºi teacã

* Care-ar fi obiectivul echipei FC Oltchim pe termen mediu ºi lung?

– Obiectivul nostru pentru viitor este clar: întinerirea echipei. Dacã vom transfera ceva în aceastã iarnã, cu siguranþã cã nu vom achiziþiona jucãtori cu vârsta mai mare de 22 de ani, iar contractele nu vor fi semnate pe o perioadã mai micã de cinci ani de zile. În plus, vrem sã-i activãm mai mult pe antrenorii de la Centrul de Copii ºi Juniori ca sã creeze cât mai multe talente în urmãtorii ani. De aceea ne ºi dorim sã avem douã echipe. Poate mai târziu, chiar amândouã în Divizia C. Din acest motiv ne si dorim sã continue colaborarea cu AS Mihãeºti care nu va fi doar un satelit al FC Oltchim, ci va avea proprii jucãtori legitimaþi.

* Apropo de AS Mihãeºti, cum decurge colaborarea cu aceastã echipã din Liga a V-a?

– La AS Mihãeºti vrem sã facem transferuri importante. Echipa va fi susþinutã masiv de primãria comunei. Au o forþã financiarã apreciatã în comunã, am gãsit înþelegere, vrem sã-i ajutãm sã modernizeze baza sportivã de acolo pentru a avea posibilitatea de a juca în Divizia D ºi apoi chiar mai sus. Pânã acum am colaborat foarte bine, iar în viitorul apropiat dorim sa extindem aceastã colaborare. Deja în aceastã iarnã, încã 7 jucãtori ai Oltchim-ului vor merge la Mihãeºti.
Simona SIMA