Administratie

Ridicarea noilor certificate de înregistrare în scopuri de TVA

Prezentaþi-vã la Fisc pentru

Ridicarea noilor certificate de înregistrare în scopuri de TVA

Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a Judeþului Vâlcea reaminteºte cã,  de la 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de cãtre organul fiscal competent are prefixul „RO”, conform Standardului Internaþional ISO 3166 – alpha 2, urmat de codul de identificare fiscalã. Verificarea validitãþii codului de înregistrare în scopuri de TVA se poate face prin accesarea portalului Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF), http://anaf.mfinante.ro, domeniul VIES. Pentru primirea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilii persoane juridice plãtitori de TVA, societãþi comerciale, instituþii publice ºi asociaþii familiale, se vor prezenta la ghiºeele administraþiilor Finanþelor Publice teritoriale în a cãror evidenþã sunt înregistraþi. Contribuabili declaraþi inactivi, potrivit Ordinului preºedintelui ANAF nr. 575/2006, precum ºi cei cuprinºi în lista specialã întocmitã în baza Ordinului preºedintelui ANAF nr. 296/2005, nu vor primi certificate de înregistrare fiscalã. Persoanele juridice înregistrate ca plãtitori de TVA au obligaþia sã înscrie noul cod de înregistrare în scopuri de TVA pe: facturi, scrisori, oferte, bonurile fiscale emise de aparatele electronice de marcat electronice, precum ºi orice alte documente emise de entitatea înregistratã în scopuri de TVA (art. 71 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicat cu modificãrile ºi completãrile ulterioare). În cazul în care pentru ridicarea noului certificatului se prezintã o altã persoanã  decât reprezentantul legal, aceasta trebuie sã facã dovada  împuternicirii.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button