Administratie

Reþeaua de gaze din Roeºti devine funcþionalã, în varã

Reþeaua de gaze din Roeºti devine funcþionalã, în varã

Conlucrare dubios de bunã la Roeºti, între primar ºi viceprimar. „Dubioasã” pentru cã Gheorghe Drãghici este social-democrat pânã în mãduva oaselor, iar tânãrul sãu coleg, Nicolae Diaconu – liberal sadea. „Bunã” pentru cã, împreunã, au reuºit sã facã multe lucruri pentru comunã. Drept dovadã, cum vã spuneam ºi cu alte ocazii, ei au atras pentru acest an la Roeºti 5 investiþii mari, a cãror valoare depãºeºte 57 miliarde lei. De asemenea, demersurile lor de refacere a infrastructurii au dat roade. În continuarea a ceea ce au început, recent, cei doi aleºi au propus Consiliului Local transformarea tuturor drumurilor sãteºti în drumuri comunale, astfel încât, atragerea de fonduri în vederea modernizãrii acestora sã fie mult mai simplã decât pânã acum. În plus, comuna Roeºti s-a asociat cu localitãþile Lãpuºata ºi Pesceana în ideea implementãrii eficiente a unor proiecte de anvergurã comune privind infrastructura. La Roeºti, mai sunt de modernizat aproape 30 de kilometri de drumuri. „La toate lucrãrile de pânã acum am fost ajutaþi de cetãþenii din comunã, cãrora þin sã le mulþumesc cu acest prilej. Fãrã ei, ne-ar fi fost mult mai greu. La ora actualã, zic eu, Roeºtiul are drumurile bunicele, mai puþin la Râpa Cãrãmizii, Piscul Scoarþei ºi Cuieni. Am cam scãpat ºi de datorii, mai aveam de achitat circa 90 de milioane lei, aºadar, în 2007, putem continua liniºtiþi lucrãrile la drumuri, pe care vrem sã le facem cu rigole ºi tot ce trebuie. Pentru 2007, cum vã spuneam, mai avem 4 proiecte mari de infrastructurã. Ne miºcãm, nu stãm, ne luptãm!”, ne-a precizat optimist Gheorghe Drãghici. Alesul social-democrat ne-a fãcut cunoscut ºi faptul cã, în 2007, va fi datã în folosinþã reþeaua de aducþiune cu gaze. „Ar fi a doua noastrã mare bucurie ca, din iunie-iulie, sã vedem funcþionalã ºi aceastã reþea, dupã ce prima satisfacþie deosebitã am avut-o pe data de 23 octombrie 2006, când am fãcut recepþia lucrãrilor la alimentarea cu apã. Aceastã investiþie o începuserãm în 1998 ºi s-a ridicat, per total, la circa 28 miliarde lei. Acum mai avem de fãcut doar câteva extinderi, dar putem rezolva aceastã problemã pe plan local, cu oamenii noºtri. Tot în acest an, intenþionãm sã ne asociem cu SC APAVIL SA, societate ce va prelua serviciul de apã canal. Domnul director general Marin Dogaru vrea sã facã la Roeºti ºi un punct de lucru, cu laborator, ce va deservi mai multe localitãþi din zonã”, a mai anunþat primarul Drãghici.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button