Administratie

Bambilici cu proiectul de 35 miliarde lei al Primãriei ªirineasa

Agenþia SAPARD joacã

Bambilici cu proiectul de 35 miliarde lei al Primãriei ªirineasa

Proiectul de modernizare a drumului forestier Ciorãºti – Valea Aluniº, de la ªirineasa, a rãmas în stand by, deºi acesta a fost declarat eligibil de Agenþia SAPARD Craiova. Motivul: pentru a acoperi lipsa fondurilor, mai marii de la Bucureºti i-au gãsit câteva „chichiþe”. Primarului liberal Dan Sãraru i s-a spus cã „nu se justificã anumite cheltuieli pe kilometrul de drum”. Reprezentanþii SAPARD de la Bucureºti nu au sesizat însã cã aproape jumãtate din investiþia de 35 miliarde lei vechi era legatã de construirea unui pod peste Firijba. Astfel cã, de mai bine de douã luni, primarul din ªirineasa aºteaptã ca ºefii de la SAPARD Bucureºti sã-ºi lãmureascã toate „neclaritãþile” cu colegii de la Craiova ºi sã dea un rãspuns favorabil solicitãrii sale. Dacã proiectul va fi declarat neeligibil în cele din urmã, edilul din ªirineasa intenþioneazã sã se plângã la toate organismele europene care rãspund de astfel de finanþãri, întrucât „nu au nici un motiv sã-l respingã”, mai ales cã „iniþial, la Craiova a fost acceptat, pe bunã dreptate”. „Sunt pregãtit ºi pentru ce e mai rãu. Aºa cã studiez, în paralel, ºi alte variante de atragere a fondurilor în vederea materializãrii acestui mare proiect”, a mai adãugat Dan Sãraru.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button