Administratie

Noi succese ale Consiliului Judetean Vâlcea pe plan extern

Noi succese ale Consiliului Judeţean Vâlcea pe plan extern

Contactele realizate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în Regiunea Bouche-du-Rhone (Franţa), în perioada martie-aprilie 2006, precum şi în cadrul Biroului Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles, emit noi ecouri. Alterarea calităţii apei din sursa Brădişor, generată de poluarea provocată de apele uzate care se deversează continuu şi de activităţile economico – industriale desfăşurate în cuveta lacurilor, reprezintă o preocupare stringentă a Consiliului Judeţean Vâlcea, inclusiv în activitatea pe plan extern. Astfel în urma întâlnirii cu reprezentanţii ADR – VLAANDEREN (Action Vilages Romania) şi SOMEPRO – Belgia au fost identificate noi soluţii de reabilitare a  sursei de apă Brădişor, unde, cercetări recente, au reliefat un grad mare de poluare al apei potabile. În acest context, au fost contactate instituţiile şi organizaţiile belgiene abilitate în soluţionarea acestor probleme, precum şi acordarea de consultanţă în elaborarea unor cereri de finanţare şi obţinerea unor granturi din partea guvernului flamand. De asemenea, societatea franceză „Ternois Epuration” a demarat un proiect de colaborare în vederea realizării unor investiţii în sectorul Managementul Apelor în judeţul Vâlcea.  Într-o primă fază, s-a procedat la diagnosticarea situaţiei existente prin chestionare de evaluare în cadrul Proiectului Managementul Apelor în Judeţul Vâlcea, care să furnizeze informaţiile necesare identificării soluţiilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare din judeţul Vâlcea.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button