Administratie

Contributia pentru combaterea consumului excesiv de alcool si tutun

Contribuţia pentru combaterea consumului excesiv de alcool şi tutun

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că începând  cu  1 mai 2006 prin art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii s-a instituit contribuţia pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice în scopul finanţării unor cheltuieli de sănătate, contribuţie ce va fi suportată de persoanele juridice care produc sau importă produse de tutun şi băuturi alcoolice. În scopul aplicării unitare şi corecte a prevederilor Titlului XI – Finanţarea unor cheltuieli de sănătate – din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Finanţelor Publice au emis Ordinul comun nr. 577/909 din 8 iunie 2006, prin care s-a stabilit modul de virare a acestei contribuţii.

Produsele pentru care se datorează contribuţia pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice

Contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se suportă de persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun şi băuturi alcoolice, după cum urmează: a) produse din tutun (pentru ţigarete, cu suma de 10 euro/1.000 ţigarete; pentru ţigări şi ţigări de foi, cu suma de 10 euro/1.000 buc.; pentru tutun destinat fumatului, cu suma de 13 euro/kg); b) pentru băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate – altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie cu suma de 200 euro pe hectolitru alcool pur sau 2 euro pe fiecare litru alcool pur. Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se deduc din accizele datorate de către persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun şi băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, stabilite prin Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, după cum urmează: a) pentru produsele din tutun din producţia internă, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din suma reprezentând valoarea accizelor aferente livrărilor de produse; b) pentru băuturile alcoolice din producţia internă, marcate cu banderole achiziţionate după data intrării în vigoare a OUG nr. 33/2006, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare cantităţii de banderole înscrise în notele de comandă, determinată pe baza nivelului prevăzut de această ordonanţă de urgenţă; c) pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele de tutun din import, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea accizelor corespunzătoare marcajelor din notele de comandă aprobate, fără a se efectua plata acesteia la data aprobării notei de comandă. Contribuţia se va plăti în contul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi aferentă livrărilor de astfel de produse efectuate pe piaţa internă. Pentru băuturile alcoolice din producţia internă, livrate începând cu luna mai 2006, marcate cu banderole achiziţionate la o dată anterioară acestei luni, pentru care acciza a fost plătită anticipat la momentul achiziţionării banderolelor, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate nu se deduce din această acciză. În acest caz, valoarea contribuţiei va fi înscrisă distinct în facturile aferente livrărilor respective, determinată pe baza cursului de schimb valutar utilizat la calculul accizelor, aceasta fiind şi suma care se va vira în contul Ministerului Sănătăţii Publice. Valoarea în lei a contribuţiilor se determină la data plăţii acestora prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, din care s-au dedus aceste contribuţii.

Declararea şi plata contribuţiei

Sumele reprezentând contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se declară de către plătitori, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor şi se virează până la aceeaşi dată, la unităţile trezoreriei statului în raza cărora îşi au domiciliul fiscal, astfel: în contul 51.14.10.03 “Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor de tutun ,conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”- contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc produse din tutun; în contul 51.14.10.13 “Disponibil din accize încasate din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”- contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă produse din tutun; în contul 51.14.10.02 “Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”- contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care produc băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; în contul 51.14.10.12  “Disponibil din accize încasate din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006” contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care importă  băuturi alcoolice – altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; în contul 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor, conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” contribuţiile datorate începând cu 1 ianuarie 2007, conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi alcoolice, după deducerea taxei pe valoarea adăugată. La sediul fiecărei Trezorerii, sunt afişate listele conturilor IBAN deschise la unitatea respectivă.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button