Economie

Depunerea situatiilor financiare pentru anul 2005

Marţi, 2 mai 2006, ultima zi a termenului legal pentru
 
Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2005

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte persoanelor juridice care aplică Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 306/2002, respectiv reglementările contabile simplificate, inclusiv microîntreprinderile, precum şi persoanelor juridice fără scop patrimonial: asociaţii, fundaţii, partide politice, sindicate, CAR-uri, culte religioase şi alte organizaţii, că au obligaţia de a depune situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2005. Situaţiile financiare anuale, în format electronic (pe dischetă), vor fi însoţite de formularele editate cu ajutorul programului distribuit de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, conform legii. De reţinut! Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2005 trebuie depuse până la sfârşitul lunii aprilie 2006. Prin urmare, având în vedere faptul că ultima zi a lunii aprilie şi prima zi din luna mai sunt zile nelucrătoare, termenul legal este 2 mai 2006. Situaţiile financiare cuprind: bilanţ contabil cod 10; cont de profit şi pierdere cod 20; date informative cod 30; situaţia activelor imobilizate cod 40; politici contabile şi note explicative de la 1 la 10. Documentele menţionate mai sus vor fi însoţite de următoarele anexe: o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare; raportul administratorului; raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, după caz; o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice; o declaraţie scrisă a administratorului de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare ale microîntreprinderilor se compun din: bilanţ contabil cod 10; cont de profit şi pierdere cod 20; date informative cod 30, însoţite de următoarele anexe: o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare; raportul administratorului; raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, după caz; o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice. În ceea ce priveşte semnarea situaţiilor financiare anuale, aceasta se va face de către persoanele în drept, completându-se, după caz, rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale: compartimente distincte financiar contabile sau personal calificat încadrat potrivit legii; contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate; răspunderea administratorului. Situaţiile financiare se întocmesc în lei noi – RON. Informaţii lămuritoare privind întocmirea situaţiilor financiare pot fi obţinute zilnic, direct, la sediile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi ale administraţiilor financiare teritoriale sau telefonic la numerele: 73.77.77, interioare 2063 şi 2125.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button