Economie

Bonurile fiscale nu mai sunt documente justificative de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor

Contribuabili! De la 1 ianuarie 2006,

Bonurile fiscale nu mai sunt documente justificative de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea atrage atenţia că, de la 1 ianuarie 2006, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale sunt folosite numai ca documente de înregistrare a plăţilor în Registrul de casă. Foarte important! Fac excepţie de la această regulă, în sensul că stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor, bonurile fiscale: – pentru justificarea taxei pe valoarea adăugată aferente carburanţilor auto achiziţionaţi în vederea desfăşurării activităţii, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului; – utilizate în activitatea de taximetrie (transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere); – însoţite de documentul care atestă plata prin cardurile bancare ale societăţilor comerciale; – a căror valoare totală este de până la suma de 100 RON inclusiv, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului, codul unic de înregistrare al acestuia sau codul numeric, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente. Bază legală: Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 293/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 194/01.03.2006.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button