Economie

Doar facturi obisnuite, însa dupa aderarea la UE

Doar facturi obişnuite, însă după aderarea la UE

   Joi, 2 martie 2006, la sediul Ministerului Finanţelor Publice, a fost discutat proiectul de lege armonizată privind TVA referitor la transpunerea în legislaţia naţională a acquis-ului comunitar în domeniu. Au  fost  semnalate unele probleme tehnice care urmează să fie analizate de către MFP şi puse în acord cu Directivele în materie. Cea  mai  importantă  observaţie se referă la eliminarea, începând cu data aderării României la UE, a facturilor fiscale şi a oricăror alte documente cu  regim  special  reglementate  prin  H.G. nr. 831/1997. În locul acestora, agenţii economici vor utiliza facturile obişnuite pe care vor avea posibilitatea  să  le pretiparească. Aceste documente vor conţine un cod de înseriere care să le identifice în mod unic şi informaţii obligatorii precizate în legislaţia TVA armonizată. De asemenea, a fost solicitată elaborarea de norme tranzitorii pentru contractele de leasing cu bunuri imobile aflate în derulare la data aderării. Normele  sunt  destinate  celor care vor continua să aplice TVA acestor  operaţiuni care vor fi scutite cu drept de opţiune, începând cu data aderării. O altă propunere vizează  modificarea Codului Fiscal astfel încât pentru operaţiunile „call off stock” să rezulte clar din textul de lege că se înscriu în rândul nontransferurilor. Această măsură vine în sprijinul simplificării acestui tip de operaţiuni. Discuţiile  vor fi reluate în cadrul unei alte întâlniri care va avea loc în cursul acestei săptămâni la sediul MFP.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button