Economie

Sprijin pentru producătorii de lapte şi produse lactate, afectaţi de criză

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, prin directorul coordonator ing. Florel Bădele, aduce la cunoştinţa producătorilor agricoli interesaţi că, în şedinţa Guvernului din data de 14 aprilie, a fost aprobată Hotărârea Guvernului privind acordarea sprijinului pentru producătorii de lapte şi produse lactate, program finanţat din fonduri europene şi destinat fermelor sau persoanelor fizice din acest domeniu, afectate de criza din sectorul lactatelor.

Conform prevederilor acestei hotărâri, producătorii de lapte care livrează anual cantităţi mai mari de 10.000 de kilograme (inclusiv), vor primi sprijin financiar diferenţiat, în funcţie de cantitatea de lapte livrată pieţei. Bugetul total alocat României pentru acest mecanism de susţinere este de aproximativ 5 milioane de euro şi va fi finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Sprijinul financiar se acordă pentru anul de cotă 2008-2009, iar termenul limită pentru depunerea cererilor de obţinere a acestui sprijin este 14 mai 2010. Sprijinul financiar de care beneficiază producătorii din acest domeniu este diferenţiat pe 4 categorii, în funcţie de cantitatea de lapte livrată pieţei, astfel: – pentru producătorii care livrează pieţei anual între 10.000 – 20.000 de kilograme de lapte, sprijinul financiar este de 200 de euro / exploataţie (în această situaţie sunt aproximativ 5.700 de producători, iar valoarea totală alocată acestui segment este de 1,142 milioane de euro); – pentru producătorii care livrează pieţei anual între 20.001- 200.000 de kilograme de lapte şi produse lactate, sprijinul financiar este între 236 şi 2360 de euro / exploataţie, în funcţie de cantitatea de produse (numărul producătorilor este de 5.154, iar suma totală alocată acestui segment este de 546.000 de euro); – pentru cei care livrează anual peste 200.001 – 500.000 de kilograme de produse, respectiv 273 de producători, sprijinul financiar va fi de 2.000 de euro/exploataţie; pentru cei care depăşesc cantitatea de 500.000 de kilograme anual, respectiv 140 de producători, se vor acorda câte 1.200 de euro. Producătorii de lapte şi produse lactate care livrează produse pieţei pot beneficia de sprijin financiar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe: – sunt persoane juridice şi/sau fizice autorizate, atestate prin certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului; – sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca producători cu cote de livrări lapte pentru anul de cotă 2008-2009; – producătorii sunt în activitate la data de 31 martie 2010, iar producţia de lapte livrată pe exploataţie este mai mare de 10.000 de kilograme de lapte. De asemenea, tot în şedinţa din 14 aprilie 2010, a mai fost aprobată şi Hotărârea Guvernului privind aprobarea plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării. Hotărârea stabileşte cadrul general de implementare a schemei de plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi de accesare de către producători a sprijinului financiar comunitar în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 măsură care va fi finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Plafonul anual disponibil pentru plăţile tranzitorii privind tomatele destinate procesării este de 869 mii euro, iar suprafaţă eligibilă este de 572,99 hectare. Valoarea sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 1516,60 euro/hectar. Prefinanţarea cheltuielilor aferente acestor scheme de plăţi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sumele cheltuite urmând a fi rambursate ulterior din FEGA, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button