Administratie

Sprijin educaţional pentru preşcolari şi şcolari

sus

PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDENI în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Sprijin educaţional pentru preşcolari şi şcolari”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de intervenţie 2.2.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar inferior pentru copii din mediul rural prin programe integrate de sprijin al procesului educaţional.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea unor servicii educaţionale pentru sprijinirea a 50 de preşcolari şi 200 de şcolari aflaţi sub incidenţa riscului de abandon/părăsire timpurie a şcolii.
2. Creşterea cu 60% a implicării comunităţii în activităţile desfăşurate de şcoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
3. Creşterea cu 70% a nivelului de informare în comunitate faţă de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii.

Proiectul este în a noua lună de implementare, timp în care se desfăşoară următoarele activităţi de implementare a proiectului: activitatea de informare şi publicitate; campania de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice;  activităţi  pentru preşcolari (Programul de învăţare asistată);  activităţi  pentru şcolari (Programul de şcoală după şcoală, orientare/consiliere şi asistenţă educaţională); activităţi pentru părinţi (activităţi de tipul şcoala părinţilor, servicii de consiliere psihologică şi socială).

Primăria Comunei Prundeni
Manager de proiect: Niţoi Octaviana
Telefon: 0728 851 710, 0250 810 399
E-mail: primprud@yahoo.com

jos

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button