Politica

ŞANSĂ DE AFIRMARE A SPECIALIŞTILOR DIN AGRICULTURĂ

Cilea IonCOMUNICAT DE PRESĂ

Aflat sub presiunea uriaşă a aberaţiilor, erorilor şi măsurilor abuzive, cu efecte grave asupra economiei şi societăţii româneşti Partidul Social Democrat a hotărât să tureze la maxim acţiunile de identificare şi promovare a unor soluţii rapide şi eficiente la problemele mari şi grele create de actuala putere ajunsă în incapacitatea de a mai oferi cetăţenilor acestei ţări un orizont de încredere şi speranţă.
În situaţia de cumplită derută se află şi agricultura românească adusă în cea mai cumplită stare de subdezvoltare, fărâmiţare şi ineficienţă pe care PSD nu poate s-o accepte chiar în condiţiile sale de forţă politică în opoziţie.
Greşelile guvernanţilor au efecte dezastruoase asupra producătorilor agricoli, victime ale incompetenţei, dezinformării şi promisiunilor înşelătoare.
Acum e ora decisivă pentru elaborarea şi punerea în operă a unei strategii de mare amplitudine în agricultura românească, ramură economică văduvită de orice şanse şi perspective în programul actualei puteri.
Partidul Social Democrat aduce la start decizia istorică de a lansa un program de mare anvergură, cu impact puternic asupra dezvoltării viitoare a agriculturii şi satului românesc invitând la această bătălie pe inginerii agronomi, pe medicii veterinari, pe toţi specialiştii ignoraţi şi scoşi chiar din vocabularul celor care au pierdut controlul asupra destinului rural.
De implicarea specialiştilor depind în mod decisiv clarificarea şi propagarea temelor agricole comunitare în rândul populaţiei şi al agricultorilor care să se angreneze cu răspundere clar înţeleasă la crearea unei agriculturi cu adevărat moderne şi europene în România.
Fără prezenţa activă a specialiştilor sunt de neconceput dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze renaşterea şi revigorarea sectoarelor agricole, elaborarea planurilor de dezvoltare locală şi integrarea acestora în programele economiei naţionale.
Pe aceste temeiuri se bazează şi iniţiativa Organizaţiei Judeţene Vâlcea a PSD de a înfiinţa un Grup Tehnic Operativ (GTO) care să funcţioneze pe lângă Camera Agricolă Judeţeană şi la care dorim să-i atragem pe toţi specialiştii din agricultură disponibilizaţi de actuala putere, recunoscuţi ca autoritate şi probitate profesională.
Uşile demersului nostru într-un moment în care nu numai agricultura, ci ţara întreagă a ajuns într-o gravă înfundătură, rămân deschise pentru toţi specialiştii care speră că pot să contribuie direct şi participativ  la dezvoltarea reală a agriculturii şi, pe această cale, la dezvoltarea judeţului Vâlcea şi a României.

Dr. ing. ION CÎLEA
Preşedintele Organizaţiei Judeţene Vâlcea a PSD

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button