Acasă Diverse Recomandările ITM pentru unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică

Recomandările ITM pentru unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică

551
0

Informare / ITM Vâlcea – RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULU CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE FRIZERIE, COAFURĂ ŞI COSMETICĂ

Penrtru protecţia sănătăţii şi securitatea la locul de muncă a angajatorilor, lucrătorilor şi a publicului larg, cu privire la necesitatea aplicării unor măsuri la locurile de muncă împotriva răspândirii infecţiei cu COVID-19 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea recomandă ca la reluarea activităţii în unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică trebuie respectate măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi a clienţilor şi trebuie luate măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2),cum ar fi:
MĂSURI GENERALE
-Elaborarea planului propriu de urgenţă pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) urmărind recomandările autorităţilor medicale competente;
-Stabilirea măsurilor pentru limitarea numărului de persoane aflate în unitate (spre ex: program de lucru în schimburi pentru lucrători, programarea clienţilor astfel încât să se evite aşteptarea în interiorul unităţii, desfiinţarea zonelor de aşteptare);
-Stabilirea unui program în care se oferă servicii persoanelor care au peste 65 de ani;
-Reorganizarea locului de muncă astfel încât să se asigure o distanţă de siguranţă de 2 metri între lucrători, precum şi între clienţi (spre ex: lăsarea unui post de lucru gol între două posturi ocupate, instalarea ecranelor de separare între posturile de lucru, marcarea solului cu autocolante);
-Dotarea fiecărui lucrător cu ustensilele şi materialele necesare activităţii care să fie lavabile sau de unică folosinţă (spre ex: prosoape de hârtie);
-Elaborarea unui plan pentru curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru, a echipamentelor de muncă, a echipamentelor individuale de protecţie, a suprafeţelor obiectelor atinse frecvent (spre ex: mese, scaune, robinete, mânere, butoane, telefoane etc.);
-Informarea şi instruirea lucrătorilor privind măsurile de prevenire şi protecţie pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus;
-Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie (spre ex: măşti, viziere, ochelari de protecţie, mănuşi) şi a materialelor de curăţare şi dezinfectare;
-Comunicarea regulilor şi informaţiilor privind accesul în unitate (măsurarea temperaturii lucrătorilor şi clienţilor la intrare), privind igiena respiratorie în unitate (spre ex: utilizarea măştilor), precum şi privind respectarea regulilor de distanţare socială;
-Dacă este posibil, menţinerea uşilor deschise astfel încât să se evite atingerea mânerelor/clanţelor şi, dacă nu este posibil, dezinfectarea acestora după utilizare;
-Îndepărtarea obiectelor care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi contaminate (ex: ziare, reviste, broşuri, cataloage etc.);
-Stabilirea măsurilor specifice pentru clienţi şi informarea acestora;
-Utilizarea ustensilelor şi a materialelor de lucru (ex: piepteni, perii, mostre de culori, maşini de tuns, foarfeci, uscător de păr etc.) se va face numai de către lucrători;
-Amplasarea unor recipiente cu substanţe dezinfectante pentru uzul clienţilor, în special în zona de acces în unitate;
-Efectuarea plăţilor utilizând mijloace electronice (ex: card, mobil). În situaţia când nu este posibil, utilizarea unei cutii în care clienţii să depună banii datoraţi pentru serviciile primite.
MĂSURI SPECIFICE PENTRU LUCRĂTORI
-Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (spre ex: măşti, viziere, ochelari de protecţie, mănuşi);
-Folosirea încălţămintei şi a hainelor de lucru exclusiv în interiorul unităţii. Spălarea zilnică a hainelor de lucru;
-Nepurtarea în timpul programului de lucru de accesorii (spre ex: inele, brăţări, ceasuri) care împiedică igienizarea corectă a mâinilor. Din acelaşi considerent, se recomandă evitarea unghiilor lungi;
-Utilizarea materialelor igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;
-Spălarea frecventă a mâinilor sau dezinfectarea după terminarea fiecărei activităţi, între clienţi, după atingerea banilor sau a cardurilor de credit, înainte şi după schimbarea mănuşilor/luarea mesei/utilizarea toaletei. Igienizarea mâinilor se va realiza în faţa clienţilor, ori de câte ori este posibil, astfel încât aceştia să conştientizeze că igiena reprezintă o prioritate a unităţii;
-Respectarea indicaţiilor autorităţilor medicale privind modul corect de spălare a mâinilor;
-Respectarea instrucţiunilor angajatorului şi a indicaţiilor autorităţilor medicale privind igiena respiraţiei (spre ex: utilizarea şi îndepărtarea corectă a măştilor, utilizarea instalaţiilor de aer condiţionat, conform instrucţiunilor primite de la angajator, aerisirea frecventă a spaţiilor de lucru, evitarea contactului cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute):
-Păstrarea echipamentelor individuale de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator;
-Respectarea regulilor stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi între lucrători şi clienţi;
-Respectarea programului de lucru stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă;
-Respectarea modului de organizare a activităţii stabilit de angajator pentru reducerea cât mai mult a contactului între lucrători sau între aceştia şi clienţi;
-Păstrarea distanţei faţă de alţi lucrători sau clienţi, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale;
-Utilizarea numai a ustensilelor din dotarea proprie (spre ex: nu se poate împrumuta de la alt lucrător ustensile cum ar fi: perii, foarfece etc.), curăţarea şi igienizarea periodică a acestora;
-Utilizarea ustensilelor la alt client numai după ce au fost curăţate şi igienizate în prealabil (de exemplu: piepteni, foarfece, maşini de tuns, maşini de ras);
-În cazul produselor lichide, utilizarea dozatoarelor pentru evitarea îndepărtării surplusului cu mâinile;
-Evitarea folosirii ustensilelor pe faţa clientului dacă nu este absolut necesar (spre ex: pentru îndepărtarea părului după tundere). Ustensilele care ating faţa clientului trebuie să fie corect curăţate şi igienizate înainte şi după utilizare;
-Evitarea deplasărilor de la locul de muncă în alte zone ale unităţii sau înafara acesteia, dacă acestea nu sunt absolut necesare;
-Evitarea staţionării mult timp în zonele în care se află mai mulţi lucrători sau mulţi clienţi (spre ex: în locurile de fumat, locurile de luat masa);
-Evitarea oricărui contact fizic cu alţi lucrători, precum şi cu clienţii (spre ex: strângeri de mână, îmbrăţişări, sărutări);
-Anunţarea imediată a angajatorului despre orice situaţie legată de noul coronavirus.

MĂSURI SPECIFICE PENTRU CLIENŢI
-Respectarea regulilor stabilite de unitate;
-Spălarea mâinilor cu săpun şi apă sau dezinfectarea acestora cu soluţia pusă la dispoziţie în zona de acces în unitate, la intrare şi la ieşire;
-Purtarea unei măşti pe toată durata efectuării serviciilor (spre ex: manichiură, pedichiură), cu excepţia situaţiilor în care se lucrează asupra feţei (spre ex: tratamente cosmetice, ras barbă);
-Evitarea atingerii inutile a suprafeţelor şi obiectelor;
-Evitarea efectuării plăţii în bani atunci când este posibilă utilizarea cardului. Dacă plata se poate face numai în numerar, efectuarea plăţii cu suma potrivită şi dezinfectarea mâinilor după atingerea banilor;
-Evitarea staţionării în unitate după efectuarea plăţii;
-Evitarea frecventării spaţiilor publice atunci când sunt semne sau simptome ale COVID-19.

Inspector Şef,
Tănăsoiu Ion