Administratie

Proiectul primarului Gîngu, de la Bujoreni, cel mai bun punctaj la AFIR

Destul de mulţi primari din Vâlcea îşi făcuseră mari speranţe în ceea ce priveşte finanţările prin DR 28 – Crearea / modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural, numai că AFIR li le-a spulberat cu cele patru rapoarte şi comunicări de anul acesta, care cuprindeau listele cu proiectele selectare, cu cele neselectare şi, în cele din urmă, anunţul privind epuizarea fondurilor. Din păcate, cele mai multe dintre documentaţiile de la noi au fost respinse. Doar câteva cereri de la Vâlcea, ce nu depăşesc degetele de la o mână, au fost aprobate şi vor beneficia de finanţare. Printre ele, se numără şi cea depusă de Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni, care, de altfel, a avut şi cel mai bun punctaj – 75,76. Proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bujoreni” este estimat la 997.643 euro, din care 847.997 euro sunt asiguraţi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Cu suma pe care a reuşit să o obţină, Gîngu va moderniza 7 căi de acces importante: Bogdăneşti (DC 164), Str. Liliacului, Str. Păducelului, Str. Salcâmilor, Str. Armoniei (tronsonul 1), Str. Muzeului şi Str. Veseliei. După cum se ştie, Gheorghe Gîngu a obţinut o finanţare importantă pentru drumuri şi în cadrul PNI „Anghel Saligny”. Prin aceleaşi program, edilul a reuşit să atragă câteva milioane de euro şi pentru introducerea gazelor în comuna sa.

Articole Similare

Back to top button