Acasă Administratie Proiectul „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului...

Proiectul „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”, la final

70
0

Miercuri, 12 august, Adrian Mihăilă – managerul de proiect şi consilierul Cristina Marica, de la Direcţia Programe şi Relaţii Externe a Consiliului Judeţean Vâlcea, au susţinut o conferinţă de presă cu ocazia finalizării proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”.


În cadrul conferinţei de presă, managerul de proiect a reiterat faptul că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea, în calitate de Beneficiar, au încheiat contractul de finanțare nr. 135 din 13.06.2018, pentru proiectul „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate” – cod MySMIS:119720, cod SIPOCA: 481, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 -2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1. „Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020.
Obiectivele specifice ale proiectului: Implementarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul a 11 instituții publice din subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții subordonate. Consolidarea sistemului de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF – Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice. Îmbunătățirea cunoștințelor si abilitaților personalului, din cadrul Consiliul Județean Vâlcea si instituțiile publice subordonate, prin participarea la programe si evenimente de formare profesionala în domeniul managementului calității (350 de persoane)”, a detaliat Adrian Mihăilă. Acesta a adăugat faptul că asigurarea sustenabilității sistemelor de management implementate și/sau certificate în cadrul proiectului s-a produs prin formarea și certificarea unui număr de 15 de specialiști în domeniul calității și a 15 auditori în domeniul calității, din rândul personalului angajat în aceste instituții, cu atribuții în domeniul managementului calității. Cele 12 instituții publice subordonate Consiliului Județean Vâlcea, participante în proiect sunt: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu, Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea, Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul – Vâlcea, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Teatrul Anton Pann, Școala Populară de Arte și Meserii, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Valoare totală a proiectului a fost de 644.813,50 lei, din care: 531.250,01 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, 81.249,99 lei – finanțare nerambursabilă din Bugetul național, 32.313,50 lei – contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea. Perioada de implementare a proiectului a fost de 26 luni. Rezultatele înregistrate la finalizarea proiectului sunt următoarele:
1 instituție publică în care a fost implementat instrumentul de autoevaluare CAF, respectiv în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
11 instituții publice în care a fost implementat sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015;
13 instituții publice care au obținut certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015;
361 de persoane care au beneficiat de formare profesională, din care: 16 persoane certificate ca ”Auditor în domeniul calității”;
16 persoane certificate ca ”Specialist în domeniul managementului calității”; 329 persoane au beneficiat de instruire în domeniul managementului calității. În concluzie, proiectul a fost implementat în condiții optime, fiind atinse toate rezultatele previzionate, anumiți indicatori fiind chiar superiori celor estimați.