Acasă Diverse Precizări ale CAS în privinţa distribuirii iodurii de potasiu

Precizări ale CAS în privinţa distribuirii iodurii de potasiu

79
0

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1648/2022 reglementează modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populaţie. În vederea aplicării corecte a dispoziţiilor acestui act normativ, facem următoarele precizări, în atenţia medicilor de familie:
1. Medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate este distribuit, în scop preventiv, de către Ministerul Sănătăţii, prin intermediul farmaciilor comunitare, lista farmaciilor putând fi consultată accesând linkul https://www.ms.ro/…/07/Lista-Farmacii-Iod-pe-judete-1.pdf .
2. Medicul de familie, începând cu prima consultaţie acordată, inclusiv pentru consultaţiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripţia medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, dacă acesta este eligibil.
3. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, aflat în evidenţa proprie, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripţia medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ. După eliberarea prescripţiei medicale, medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate se ridică din farmaciile din lista prevăzută la punctul 1.
4. Medicii de familie prescriu o singură dată comprimatele de iodură de potasiu 65 mg pacienţilor eligibili aflaţi în evidenţa proprie, precum şi pacienţilor eligibili care nu au medic de familie, utilizând formularul de reţetă simplă tip PRF. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripţia medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ.
5. Persoanele care nu au medic de familie, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor ori persoanelor lipsite de discernământ care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie şi completează, în vederea obţinerii prescripţiei, declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4, la Ordin, în faţa medicului de familie.
6. În cazul pierderii prescripţiei medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripţie medicală sau a reprezentantului legal, în cazul pacientului minor ori lipsit de discernământ, după caz, menţionându-se distinct pe formular „duplicat”.
7. Beneficiază de medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate şi pacienţii străini şi apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente şi/sau servicii medicale în România.
• Conducerea CAS Vâlcea