Acasă Politica Pe Liţoiu, sutele de probleme de la Zătreni nu-l copleşesc, ci îl...

Pe Liţoiu, sutele de probleme de la Zătreni nu-l copleşesc, ci îl ţin în priză

101
0

Comuna Zătreni este una dintre localităţile care nu sunt avantajate nici de poziţionare, nici de resursele de care dispun. Cu toate acestea, însă, a avut noroc de un primar gospodar şi capabil să atragă fondurile necesare pentru investiţii vitale. În ultimii ani, unul dintre cele mai importante proiecte realizate de Constantin Liţoiu, primar în funcţie la Zătreni şi candidat PNL pentru un nou mandat, a vizat asfaltarea DC 74 Văleni – Dealul Văleni – Mecea (6,4 kilometri), finanţarea asigurând-o de la UE, prin Programul SAPARD. Prin PNDL I, a modernizat şi drumurile de interes local (7,2 kilometri) din satele Făureşti, Stanomiru, Mănicea, Butanu, Zătreni, Săscioara, Ciorteşti şi Valea Văleni. În paralel, a balastat alţi 13 km. (în stele Făureşti, Mănicea, Stanomiru, Butanu, Zătreni de Sus, Valea Văleni, Dealul Glămeia, Mecea şi Săscioara) şi a construit poduri şi podeţe peste pârâul Goroneasa, Boru Olteţu, la Şerban, la Gentea Mecea şi încă două în Mecea Vale. O altă mare realizare a primarului Liţoiu a fost, fără îndoială, sistemul integrat de apă şi canalizare, făcut cu fonduri SAPARD. Acesta cuprinde o staţie de tratare şi clorinare, un bazin de înmagazinare de 400 mc, puţ forat la 250 de metri adâncime, 11 kilometri de reţea de distribuţie, o staţie de epurare a apelor uzate şi 6,5 km. de canalizare. Alte proiecte realizate cu succes de primarul Constantin Liţoiu au fost: extinderea reţelei de apă cu 27 km., prin PNDL I, pe toate străzile laterale din satele Făureşti, Stanomiru, Manicea, Butanu, Zătreni, Zătreni de Sus, Olteţu, Ciorteşti, Valea Văleni, Dealul Glămeia, Dealul Văleni, Mecea şi Săscioara; extinderea canalizării pe 11,5 km, prin AFIR, măsura 7.2, în satele Săscioara, Ciorteşti, Zătreni de Sus, Zătreni, Butanu, Manicea, Stanomiru şi Făureşti; extinderea canalizării (5,4 km.) prin PNDL II, pe DN 67B, în satele Manicea II, Zătrenii de Sus şi Valea Văleni; racordarea la reţeaua de gaze a primăriei, Şcolii Zătreni, Centrului Cultural, Complexului de prestări servicii şi clădirii în care funcţionează cabinetele medicale, Poşta, banca şi Stomatologia. În domeniul educaţiei, aşa cum a promis la precedentele alegeri, Constantin Liţoiu a construit o şcoală nouă la Văleni, cu toate utilităţile. De asemenea, a continuat modernizarea Şcolii Gimnaziale Zătreni prin izolare termică exterioară şi montarea unei centrale termice pe combustibil solid (în prezent, aici, există gaze, apă şi canalizare). Liţoiu a avut grijă ca elevii să nu aibă probleme nici cu transportul, cele două microbuze puse la dispoziţia lor îndeplinindu-şi misiunea foarte bine. Alte promisiuni onorate de Liţoiu în ultimii ani au fost construirea Căminului Cultural Zătreni, unde se află una dintre cele mai frumoase şi bogate colecţii etnografice, biblioteca şi baza sportivă. În tot acest timp, Liţoiu a susţinut şi grupurile de dansuri populare, de dans modern şi echipa de fotbal Olteţu Zătreni. Anual, a publicat Antologia Comunei Zătreni, proiect coordonat de scriitorul Ion Nălbitoru, şi a organizat concursul de proză „Zătreni, file de istorie”. Nu în ultimul rând, a dotat primăria cu utilaje printr-un proiect derulat prin AFIR de ADI Cerna Olteţ.

Ca proiecte de viitor, Constantin Liţoiu are în vedere: asfaltarea drumurilor pe o distanţă de 13,4 km. (secţiuni din fiecare sat, ultimele rămase nemodernizate), investiţie care va începe în această toamnă, cu fonduri guvernamentale; construirea altor trei poduri, în Mănicea, Mecea Vale şi Săscioara / finanţare din Fondul de intervenţie al Guvernului; refacerea drumurilor din Mecea, Ciorteşti şi Zătreni de Sus, cu finalizare luna viitoare; grup sanitar în interiorul Şcolii Zătreni; extindere gaze pe 15 kilometri; foraj puţ de mare adâncime pentru mărirea capacităţii sistemului de apă; extindere sistem de apă cu 3 km., în Mecea Vale şi Zătreni de Sus (Str. Piatra); asfaltarea drumului Mecea – Ghioroiu (3,5 km.), prin CNI; construire grădiniţă cu program prelungit; realizare bază de agrement cu piscină şi amfiteatru pentru spectacole, pe terenul cumpărat de la fostul SMA / finanţare prin CNI; construcţie dispensar uman şi secţie pentru situaţii de urgenţă; extindere canalizare în Dealul Văleni, Dealul Glămeia, Mecea; reabilitarea unei şcoli dezafectate şi transformare acesteia în centru pentru persoane fără adăpost sau pentru izolare, în timpul epidemiilor / pandemiilor; pod peste Olteţ, la Dimon; modernizarea primăriei, prin CNI; sală de sport pentru elevii din comună; şanţuri betonate pentru toate drumurile din localitate. Liţoiu le dă asigurări locuitorilor din Zătreni că, în continuare, uşa sa va fi larg deschisă. Va continua să fie transparent şi nu va mări impozitele. În lista sa de priorităţi, mai figurează: îmbunătăţirea reţelei de cablu TV şi Internet cu o firmă performantă, pentru accesul tuturor la aceste servicii, sprijinirea fermierilor, a tinerilor, a producătorilor agricoli, a celor interesaţi să înfiinţeze asociaţii şi firme, decolmatarea canalelor, amenajarea drumurilor agricole şi forestiere, continuarea şi finalizarea cadastrării gratuite a terenurilor agricole şi forestiere. Pe plan social, Constantin Liţoiu va continua să ajute persoanele vârstnice singure şi cu venituri reduse, va crea un grup de voluntari care va avea ca misiune îngrijirea persoanelor aflate la nevoie, va ajuta bisericile, va contribui la recondiţionarea cimitirelor, a căilor de acces către lăcaşele de cult şi va oferi ajutoare băneşti şi materiale pentru situaţii deosebite (deces, incendii, calamităţi naturale, burse de merit şi sociale pentru elevi).

Comandat de Partidul Naţional Liberal / Realizat de SC VILSPOPRESS SRL / Cod Unic de Identificare AEP 21200012