Administratie

Laszlo Barabas a dinamizat activitatea Administraţiei Bazinale de Apă Olt

barabas laszloLa nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, instituţie condusă de Laszlo Barabas, activitatea de investiţii se desfăşoară într-un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 24.050 km pătraţi şi o lungime a reţelei hidrografice de 9.872 km, din care 615 km pe lungimea râului Olt. De asemenea, cuprinde judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Olt şi, parţial, Teleorman, Argeş şi Gorj.

Realizările din ultima vreme, coroborate cu întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de patrimoniu, s-au materializat în 5 acumulări permanente, cu un volum total de 80 mil. de metri cubi, 11 acumulări nepermanente, cu un volum de 41,7 mil. metri cubi, lucrări pentru combaterea inundaţiilor, precum şi apărări de maluri – 294 km, regularizări de albii – 854 km sau îndiguiri – 910 km. Lucrările de investiţii au avut şi au un rol important în domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, asigurarea apelor pentru perioadele secetoase. Efectul acestor lucrări îl reprezintă, totodată, şi apărarea împotriva inundaţiilor a 245 de localităţi, 154 de obiective industriale, 4.376 de case şi gospodării, 75 km de căi ferate şi 1.116 km de drumuri. Activitatea Biroului Investiţii din cadrul A.B.A. Olt, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, a înregistrat paşi importanţi, anul trecut, mai ales în privinţa legislaţiei şi a metodologiei, toate acestea pentru a fi respectate întocmai prevederile Directivei Cadru 2000/60/E.E.C. – Secţiunea apă.
În anul 2010, au fost asigurate fondurile necesare punerii în funcţiune a unor obiective foarte importante pentru judeţul Vâlcea.
Dintre obiective realizate, am putea aminti: 1. regularizarea pârâului Băiaşu, Perişani, amenajare albie – 0,36 km, consolidare de mal – 0,709 km, praguri de fund – 4 buc, cădere – 1 buc; 2. regularizarea râului Olteţ (Laloşu), consolidări – 0,990 km, dig – 0,895 km, traversă de colmatare – 0,165 km, canal de deviere – 0,75 km; 3. regularizarea râului Lotru – av. acumulare Brădişor conf. r. Olt, amenajare albie – 1,977 km, consolidare de mal – 3,112km.

Obiective cu execuţie în continuare

1. regularizare pârâul Olăneşti, între localităţile Băile Olăneşti – Rm. Vâlcea
Capacităţi: regularizare – 18 km, consolidări de mal – 2,453 km – PIF: 2011, praguri noi – 5 buc, refacere praguri – 3 buc
2. regularizare pârâul Luncavăţ şi afluenţi, pe sectorul Vaideeni – Popeşti
Propunere valoare program 2011: 5.000.000/4.800.000 lei (INV/C+M). Capacităţi: – apărări  de mal  – 1000 ml, recalibrare albie – 3500 ml – PIF: 2012, consolidare mal – 1027 ml
3. amenajare pârâul Sâmnic, pe sectorul Goleşti Blidari
Propunere valoare program 201: 2.500.000/2.300.000 (INV/C+M). Capacităţi: consolidare mal – 2 km, amenajare albie – 8,8 km – PIF:2011
4. regularizare pârâul Muereasca
Propunere valoare program 2011: 12.000.000/ 11.000.000 lei (INV/C+M). Capacităţi: amenajare albie – 2,5 km, protecţie mal – 0,972 km – PIF: 2011, stabilizare versant – 5 zone
5. regularizare pârâul Cerna şi afluenţi, pe sectorul Rugetu – Măciuca
Propunere valoare program 2011: 3.000.000/ 2.700.000lei (INV/C+M). Capacităţi: regularizare albie – 2,6 km, apărări de mal – 1,5 km – PIF:2011

Printre obiectivele noi, se numără şi regularizarea pârâului Hinţa, în zona Băile Govora. Lucrările se vor executa de la confluenţa cu pârâul Govora în amonte, 3 km, până la ştrandul local. Necesitatea regularizării acestui sector a fost determinată de apariţia fenomenelor de eroziune excesivă a malurilor, astfel fiind puse în pericol gospodării individuale cu case, anexe, drumuri şi terenuri. Valoarea propusă pentru lucrări în programul pe anul 2011 este de 5.000.000/4.000.000 lei (INV/C+M) şi ar presupune regularizări pe 3,085 km şi apărări de maluri pe 3,085 km.
Directorul A.B.A. Olt şi Biroul de Investiţii din cadrul instituţiei au, însă, şi alte proiecte şi investiţii pregătite, pe care le vor anunţa, probabil, în zilele următoare.
Până atunci, vă mai reamintim doar faptul că activitatea Biroului de Investiţii al A.B.A. Olt este asigurată de cei mai buni specialişti în materie, conduşi de directorul tehnic Ion Stoenescu şi de inginerul Bogdan Băloi.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button