Administratie

Investiţie nouă, de 4,5 mil. euro, la Dăeşti, în extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi instalaţii de racordare. Licitaţia a început joi

Ziua de joi, 29 februarie a.c., a fost şi rămâne una extrem de importantă pentru comunitatea de la Dăeşti şi pentru primarul George Popolan, deoarece a marcat lansarea concretă a unei investiţii de aproape 4,5 milioane de euro în sistemul local de distribuţie a gazelor naturale şi execuţia instalaţilor de racordare.

Pentru realizarea acestei importante investiţii, primarul George Popolan a obţinut finanţare din surse externe nerambursabile, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 18 martie a.c.. Proiectul prevede extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale aflat în curs de execuţie în trei sate aparţinătoare comunei Dăeşti: Dăeşti, Sânbotin şi Fedeleşoiu şi executarea unui număr total de 1.060 instalaţii de racordare amplasate în domeniul public, până la limitele de proprietate. “Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale existent (în curs de execuţie) se va realiza atât prin prelungirea conductelor existente pe anumite străzi, cât şi prin executarea de conducte de distribuţie noi, pe străzile pe care nu există. Conductele de distribuţie a gazelor naturale (presiune medie) propuse prin acest proiect se vor executa de-a lungul căilor de comunicaţie care străbat comuna Dăeşti şi vor fi amplasate exclusiv în domeniul public administrat de Consiliul Local. Sistemul de distribuţie propus în comuna Dăeşti a fost dimensionat astfel încât să permită alimentarea cu gaze naturale a tuturor imobilelor existente în prezent în comună şi un factor de perspectivă de 15%. Tronsoanele noi vor fi executate din PE100 SDR11 montat îngropat şi vor fi amplasate pe o singură parte a drumurilor. Conductele vor fi montate îngropat în spaţiul verde aparţinând domeniului public situat în intravilan, în lungul drumurilor sau în dreptul părţii carosabile, după caz. Lungimea totală conductelor propuse este de 5,867 km. Alimentarea cu gaze a celor 1.041 gospodării şi 19 obiective social-culturale din comuna Dăeşti se va asigura prin intermediul unui număr de 1.060 instalaţii de racordare (branşamente), câte unul pentru fiecare imobil. La toate conductele de distribuţie a gazelor naturale (presiune medie), existente / în curs de execuţie / propuse, se vor cupla instalaţiile de racordare (branşamentele) propuse. Racordurile propuse vor fi cuplate la conductele de distribuţie şi vor fi executate îngropat până la limita de proprietate a fiecărui abonat. La limita de proprietate, la capătul fiecărei instalaţii de racordare, se va monta câte o firidă standardizată (care va fi echipată cu un regulator de presiune cu acţionare directă şi contorul pentru înregistrarea consumului de gaze naturale). Racordurile propuse se vor executa din PE100 SDR11 montat îngropat şi vor fi executate până la limita de proprietate a fiecărui imobil”, a detaliat Executivul local, cu menţiunea că, în vederea creşterii eficienţei energetice, SRM-ul va fi echipat, prin grija operatorului sistemului de distribuţie, cu sisteme inteligente de măsurare a cantităţilor de gaze livrate către consumatorii finali (cu citire la distanţă şi programe fiabile de facturare etc). De asemenea, proiectul lui George Popolan prevede furnizarea şi montarea unui număr de 1060 de contoare inteligente.

 

Articole Similare

Back to top button