Administratie

Instituţia condusă de Laszlo Barabas prezintă raportul de activitate a Biroului de Inspecţie Teritorială a Apelor

• Comunicat de presă

Biroul Inspecţia Teritorială a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt controlează pe întreg teritoriul bazinului hidrografic Olt respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor, precum şi al siguranţei barajelor şi altor construcţii hidrotehnice. Pentru anul 2010, au fost programate 630 controale de fond, axate în special pe categorii de folosinţă privind activităţi cu risc major asupra resurselor de apă, exploatări de agregate minerale din albiile şi terasele cursurilor de apă, acumulări, iazuri de decantare, bataluri, halde de steril, salubrizarea cursurilor de apă şi microhidrocentrale. Până la data de 30.09.2010, Biroul Inspecţia Teritorială a Apelor a efectuat 614 controale de fond la folosinţele de apă, reprezentând 97% din totalul programat pentru întreg anul în curs.
În urma acestor verificãri au fost aplicate un numãr de 73 de avertismente scrise ºi amenzi contravenþionale în valoare de 847.500 lei, pentru diferite tipuri de activitãþi ºi anume: exploatãri de agregate minerale (585.000 lei), salubrizare cursuri de apã (35.000 lei), folosinþe consumatoare de apã (151.000 lei), petiþii ºi sesizãri (76.500 lei). În paralel cu controalele programate pentru anul 2010, Biroul Inspecþia Teritorialã a Apelor din cadrul Administraþiei Bazinale de Apã Olt a demarat un control tematic la iazurile de decantare, halde ºi depozite de substanþe periculoase, pentru a preveni ºi înlãtura posibilitatea producerii oricãrui dezastru ecologic asemanãtor celui care a avut loc in Ungaria.
De remarcat este faptul cã în comparaþie cu anul 2009, pentru aceeaºi perioadã de timp (primele trei trimestre), valoarea sancþiunilor contravenþionale a scãzut, ceea ce reflectã faptul cã populaþia ºi agenþii economici conºtientizeazã din ce in ce mai mult importanþa gestionãrii calitative ºi cantitative a apei, unul din factorii importanþi ai mediului.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button