Administratie

Direcţia Apelor Olt a organizat prima şedinţă sub conducerea lui Dorin Dobrişan

DA Olt - sedinta noi09 (1)Săptămâna trecută, la sediul Direcţiei Apelor Olt din Rm. Vâlcea a avut loc o nouă şedinţă a Comitetului de Bazin Olt. Cele mai importante puncte din ordinea de zi au vizat discutarea şi avizarea „Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt” şi a „Programelor de Acţiune” aplicabile în zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole. Noul şef al D.A. Olt, Dorin Dobrişan s-a bucurat de prezenţa multor invitaţi, printre care s-a aflat şi democrat-liberalul Petre Ungureanu. Acesta din urmă a precizat că în afară de funcţia pe care o exercită în cadrul Instituţiei Prefectului, nu de mult timp este şi preşedinte al Comitetului de Bazin Olt. Prin Planul de Management se doreşte implementarea Directivei Cadru pentru Apă, care oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate posibilitatea de a coopera printr-un nou parteneriat. Această colaborare se bazează pe participarea tuturor părţilor interesate care doresc protecţia apelor interioare, de tranziţie, de coastă şi subterane, prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. Potrivit Directivei privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi a legislaţiei româneşti care o transpune, Statele Membre, reexaminează, revizuiesc sau completează, cel puţin o dată la 4 ani, lista zonelor vulnerabile, precum şi „Programele de Acţiune” aferente acestor zone.

În perioada 2004-2007, perimetrele a 251 de localităţi din 34 de judeţe şi 10 bazine hidrografice reprezentau zone vulnerabile la poluare cu nitraţi, ceea ce înseamnă o suprafaţă de 1.217.147 ha (circa 8,20% din totalul suprafeţei terenurilor agricole). Rezultatele obţinute în intervalul 2004-2007, precum şi necesitatea redelimitării zonelor au impus extinderea suprafeţelor vulnerabile, incluzând şi zonele potenţial vulnerabile. Astfel, a fost înregistrată o creştere de la 8,20% la 58% din suprafaţa ţării (1963 de localităţi, reprezentând 137.565 km2).

La finalul şedinţei, Petre Ungureanu a propus formarea unui grup mixt de lucru, în vederea inventarierii tuturor surselor de poluare a apei. Din acest grup, care va fi condus de inginerul Delia Diaconu vor face parte reprezentanţi ai D.A. Olt, SGA Vâlcea, Gărzii de Mediu, DSP, D.A. Harghita, SGA Olt, SGA Braşov, Hidroelectrica, Oltchim şi USG. Termenul limită pentru finalizarea raportului este chiar de Ziua Mondială a Apei, adică 22 martie 2010. (O.D.)

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button