Politica

Deputatul Eugen Neaţă a primit răspunsurile aşteptate! Ministerul Finanţelor a clarificat situaţia TVA aplicată pentru locuinţe

Deputatul Eugen Neaţă a făcut a profitat de posibilităţile pe care le are din calitatea sa de parlamentar pentru a lămuri anumite situaţii ce i-au fost semnalate de cetăţeni cu privire la aplicarea noii valori a TVA pentru locuinţe. A cerut explicaţii la Ministerul Finanţelor, iar acestea au venit în scurt timp.
”La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, am depus în Parlamentul României un document adresat Ministerului Finanţelor. Un număr considerabil de oameni mă contactaseră pentru a cere o clarificare privind nivelul taxei pe valoare adăugată care urma să se aplice pentru locuinţe. Iată cele trei întrebări din conţinutul documentului redactat atunci: «1. Cei care au semnat antecontract în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2023 beneficiază de reducere, cu alte cuvinte dacă ai semnat antecontract în 2022, sau în alt an, anterior modificărilor, şi semnarea finală are loc în 2024 se va plăti TVA-ul majorat de 9%? 2. Formularea “dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe” lasă loc de interpretări. 3. Plata în avans, integrală sau parţială? Poate fi un avans de 1 euro, 5% din valoarea proprietăţii, 15% sau plata integral? (…) Prin raportare la situaţiile descrise şi pe care vi le-am prezentat, vă rog să-mi comunicaţi care sunt cotele de TVA, în înţelesul Legii 296/2023, şi, detaliat, cum se aplică acestea începând cu ianuarie 2024, atât pentru beneficiar cât şi pentru dezvoltator?» În ultimele zile ale lunii ianuarie, a sosit răspunsul la întrebările adresate Ministerului Finanţelor şi eu cred că, cu mici excepţii pe care le voi clarifica printr-o nouă întrebare, sunt foarte clare pentru toată lumea. Mulţumesc aici pentru promptitudinea cu care a venit acest răspuns şi pentru modul simplu, metodic, în care a fost redactat el”, a transmis deputatul PSD Eugen Neaţă.
Ce a răspuns Ministerul Finanţelor, prin secretarul de stat Attila Gyorgy?
”Referitor la precizarea potrivit căreia există situaţii în care persoanele fizice pot plăti în continuare 5% pentru achiziţia unei locuinţe, menţionăm că, potrivit dispoziţiilor tranzitorii de la art. 5, alineatul 1 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, există o singură situaţie în care se mai aplică cota redusă de TVA după data de 1 ianuarie 2024 şi anume: în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comuna cu altă persoană fizică / alte persoane fizice dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.
De asemenea, referitor la primul punct din întrebare, este corectă menţiunea potrivit căreia în anul 2024 se aplică cota redusă de 9% pentru livrarea de locuinţe pentru care au fost încheiate până la data de 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe, cu precizarea că, în situaţiile în care la data livrării locuinţei aceasta nu îndeplineşte şi celelalte condiţii prevăzute de lege la acea dată pentru aplicarea cotei reduse de TVA (suprafaţă, valoare criteriile pentru a fi considerată locuibilă ca atare etc), se va aplica cota standard de TVA, de 19%.
Totodată, în ceea ce priveşte al doilea punct din întrebare, prin care se precizează că «formularea dacă au încheiat în peiroada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe lasă loc de interpretări», fără a se menţiona care sunt aceste interpretări, considerăm că nu se identifică eventuale probleme de aplicare a acestora dispoziţii.
În ceea ce priveşte punctul al treilea din întrebare, respectiv «Plata în avans, integrală sau parţială? Poate fi un avans de 1 euro, 5% din valoarea proprietăţii, 15% sau plata integral?» precizăm că pentru interpretarea termenului «avans» trebuie avute în vedere prevederile art. 282, alin. 2, lit. b) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modiicările şi completările ulterioare, potrivit cărora avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora.
Ca urmare, precizăm că pentru livrările de locuinţe în cazul cărora transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei se va realiza în 2024, se va aplica, de la caz la caz, cota de TVA de 5%, de 9% sau de 19% în funcţie de data încheierii actului juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea locuinţei, valoarea locuinţei, suprafaţa acesteia şi îndeplinirea sau nu la momentul livrării locuinţei (la data transferului dreptului de proprietate) a condiţiilor prevăzute la art. 266, alin. 1, punctul 16^1 din Condul Fiscal, astfel încât aceasta să poată fi considerată drept locuinţă care în momentul livrării poate fi locuită ca atare”.

Articole Similare

Back to top button