Diverse

CONTESTAŢIE

„Subsemnatul Neacşu Viorel, domiciliat în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, prin prezenta contest alegerea în funcţia de vicepreşedinte a domnului Chiriţă Nicolae, în urma alegerilor din cadrul Adunării Generale din 3 decembrie 2010.
Contest alegerea numitului Chiriţă Nicolae datorită faptului că nu îndeplineşte condiţiile impuse de articolul 32, aliniatul (3), litera (e), din statutul AJF Vâlcea, avizat de compartimentul juridic al FRF.
Chiriţă Nicolae a fost ales în funcţia de vicepreşedinte la alegerile din 23 februarie 2007 şi nu în 2 decembrie 2006, cum reiese din adeverinţa respectivă, termenul de 4 ani urmând a împlini pe 23 februarie 2011.
Menţionez că i s-a eliberat în fals o adeverinţă de către secretarul general al AJF-ului, Daniel Demetrescu, iar eu, fost vicepreşedinte şi membru în BEX al AJF Vâlcea, nu am participat la ultima şedinţă ca să pot să examinez actele din dosarul domnului Chiriţă Nicolae, constatând acest lucru abia după alegerile din 3 decembrie 2010.
Solicit organelor în drept să anuleze validarea (alegerea domnului Chiriţă Nicolae) şi să aplice noul text al art. 32, aprobat în Adunarea Generală din 3 decembrie, înainte de vot, privind alegerea celor doi vicepreşedinţi, „în situaţia când sunt mai multe candidaturi, să fie declaraţi vicepreşedinţi primii doi clasaţi, fără a mai fi necesară majoritatea de jumătate plus unul”, iar eu, care m-am clasat pe locul 3, cu 16 voturi, să fiu clasat pe locul 2 şi automat să fiu declarat cel de-al doilea vicepreşedinte.
Menţionez că am folosit căile de atac pe linie sportivă, rezervându-mi dreptul să atac şi în instanţa civilă aceste rezultate, iar pe domnul Daniel Demetrescu îl voi acţiona în instanţă, pentru uz de fals, conform articolului 291 din Codul Penal”.

• acest document a fost înregistrat la AJF Vâlcea, în data de 7 decembrie 2010, cu numărul 284

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button