Administratie

COMUNICAT PRESĂ – Primăria Prundeni

Proiectul  „Consiliere şi formare profesională” implementat de Primăria Comunei Prundeni cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 se află în prezent in cel de-l doilea de implementare.
S-au realizat şi s-au depus până în acest moment 3 raportări tehnico- financiare care au fost transmise către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 în vederea rambursării cheltuielilor efectuate pentru derularea activităţilor.
În perioada septembrie 2010 – decembrie 2010 se vor derula următoarele activităţi conform graficului proiectului:
• Informare şi publicitate: se vor transmite comunicate de presă şi vor fi destribuite pliante şi broşuri în rândul membrilor comunităţii şi al beneficiarilor activităţilor proiectului;
• Selecţia şi evaluarea beneficiarilor: în luna septembrie au fost identificate 17 persoane beneficiare de activitatea „Oferire de asistenţă pentru membrii de familie dependenţi”;
• Oferirea de servicii specializate
Se vor derula următoarele programe de formare profesională în perioada noiembrie 2010 – martie 2011: Comunicare în limba engleza (2 grupe), vânzător (1 grupa), competenţe antreprenoriale (1 grupa), bucătar (1 grupa), ospătar (1 grupa), zidar, pietrar, tencuitor (1 grupa), confecţioner textile (1 grupa), operator introducere, validare şi prelucrare date (3 grupe). La aceste programe de formare profesională vor participa 299 persoane, care, în urma absolvirii examenului vor obţine un certificat de absolvire.
Se va continua oferirea de asistenţă pentru membrii de familie dependenţi ai beneficiarilor proiectului: oferirea de îngrijire pe timp de zi pentru 10 copii şi 10 bătrani din familiile beneficiarilor proiectului în cadrul: Centrului de zi pentru copii şi Centrului de zi pentru persoane vârstnice, oferirea de consiliere socială şi psihologică pentru 25 de adulţi.
În cadrul activităţii de management vor fi realizate rapoarte de activitate ale membrilor echipei de proiect, minute ale şedinţelor de lucru.

Persoană de contact:
Dumitraşcu Andreea Maria – Manager Proiect
Primăria Comunei Prundeni

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button