Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Social

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDENI în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul “Sprijin educaţional pentru preşcolari şi şcolari”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de intervenţie 2.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar inferior pentru copii din mediul rural prin programe integrate de sprijin al procesului educaţional.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea unor servicii educaţionale pentru sprijinirea a 50 de preşcolari şi 200 de şcolari aflaţi sub incidenţa riscului de abandon/părăsire timpurie a şcolii.
2. Creşterea cu 60% a implicării comunităţii în activităţile desfăşurate de scoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
3. Creşterea cu 70% a nivelului de informare în comunitate faţă de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii.

Luna martie reprezinta a 12-a luna de implementare a acestui proiect, aflat în derulare. Pâna în prezent s-au desfasurat urmatoarele activitaţi si programe importante: activitatea de informare şi publicitate; campania de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; activitatea de perfectionare a cadrelor didactice (17 cadre didactice beneficiare);  activitati  pentru prescolari (1 program Gradinita de vara si activitati extracurriculare -25 prescolari beneficiari, 1 program de Învatare asistata – 10 prescolari beneficiari);  activităţi  pentru şcolari (1 program scoala de vara si activitati extracurriculare – 50 elevi beneficiari, 1 program scoala dupa scoala – 100 elevi beneficiari, program de orientare/consiliere si asistenta educationala – 50 elevi beneficiari); activitati pentru parinti (1 program activitati de tipul scoala parintilor – 15 beneficiari, servicii de consiliere psihologica si sociala – 45 beneficiari), realizarea de achizitii necesare derularii în conditii optime a proiectului.

Primăria Comunei Prundeni
Manager de proiect: Niţoi Octaviana
Telefon: 0728 851 710, 0250 810 399
E-mail:
primprud@yahoo.com

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button