Administratie

Bilanţul primarului de la Bujoreni: 29 de proiecte mari, zeci de milioane de euro – sume nerambursabile, atrase în comună

În 2024, se împlinesc 7 ani de când Gheorghe Gîngu este primar la Bujoreni. De aceea, edilul a considerat că este firesc să vină în faţa comunităţii sale cu un nou raport, care să cuprindă principalele acţiuni şi proiecte realizate de el şi Consiliul Local. „În cei 7 ani de mandat, am implementat şi adus în stadii avansate nu mai puţin 29 de proiecte. Aceste obiective de investiții au adus şi aduc în comuna Bujoreni sute de miliarde de lei vechi, în mare parte bani europeni nerambursabili. Unele dintre proiecte sunt finalizate, altele în curs de implementare. Unul dintre cele mai mari proiect este cel care prevede extinderea rețelei de gaze. Este una dintre cele mai mari reuşite, de care sunt foarte mândru”, a transmis Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni. În listă, însă, se regăsesc şi alte investiţii importante: • „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Şcolii primare Olteni” (1,538,382.00 lei) • „Modernizarea şi extinderea Şcolii cu clasele I-VIII Gura Văii” (3,054,859.04 lei) • „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea grădiniței cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești)” (1,321,509.00 lei) • „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea cu grupuri sanitare la Dispensarul Comunal Bogdănești” (955,068.92 lei) • „Racordarea la rețeaua de canalizare a gospodăriilor din Olteni” (1,323,773.30 lei) • „Dotarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bujoreni cu utilaje pentru stingerea incendiilor” (264,547.76 lei) • „Modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței Lunca” (1,550,761.89 lei) • „Dotarea serviciului social” (206,214.37 lei) • „Modernizarea Serviciului voluntar pentru situații de urgenţă al comunei Bujoreni, prin achiziţia unui buldoexcavator” (492,394.13 lei) • „WiFi4EU Promovarea conectivității la Internet în comunitățile locale” (15.000 euro) • „Creșterea capacității Serviciului public de asistență socială în comuna Bujoreni” (66.906,00 lei) • „Refacerea podului peste pârâul Valea Bujorencii şi a drumului comunal, satul Bujoreni” (1,047,165.96 lei) • „Modernizarea drumurilor locale și construire poduri peste pâraiele Muereasca și Valea Bujorencii” (99.929.036,15 lei) • „Extindere reţele inteligente de distribuție gaze naturale în orașul Călimănești și Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bujoreni” (65.111.504,87 lei) •  „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru obiectivul – Corp C1-Primărie” (1.830.278,20 lei) • „Modernizarea iluminatului public stradal în comuna Bujoreni” (1.263.131,25 lei) • „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni” (4.690.794,74 lei) • „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” (1.020.100,28 lei) • „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea și a cheltuielilor aferente acestuia” (103.458.367,58 lei) • „Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport” (16.836.398,01 lei) • „Sisteme de transport inteligente – etapa a II a” (8,199,870.86 lei) • „Extinderea transportului public de călători – etapa a II a” (21,967,548.75 lei) • „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” • „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” • „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bujoreni, județul Vâlcea-etapa II” (953.015,02 lei) • „Investim în viitor şi educaţie, la Bujoreni” (845.137 lei) • „Înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Bujoreni” (832.049,30 lei) • „Dotarea cu echipamente a Căminului Cultural Gura Văii” (171.058 lei) • „Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Bujoreni” (7.914.446,11 lei). „Cred că Bujoreni este pe un drum bun în acest moment şi avem şi alte proiecte majore ce vor începe în curând. A fost o luptă grea în acești 7 ani de când sunt primarul comunei. Am avut parte de multe piedici, multe probleme din trecut, care au fost pe punctul de a ne doborî. Dar am reușit, zic eu, să ne ridicăm de la pământ de fiecare dată și să continuăm lupta. Avem viziune, avem proiecte, avem idei, iar eu vă garantez că Bujoreni va deveni una dintre cele mai dezvoltate și moderne localități din țară!”, a mai transmis primarul Gheorghe Gîngu.

Articole Similare

Back to top button