Administratie

Garda de Mediu a luat la purecat depozitele de deşeuri

Convocat prin ordin de către prefectul Anuţa Handolescu, Colegiul Prefectural s-a întrunit vineri, 27.04.2007. Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat „Stadiul implementării legislaţiei comunitare de mediu la nivelul judeţului Vâlcea” şi „Controlul respectării legislaţiei comunitare de mediu: Măsuri stabilite şi sancţiuni aplicate de Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu”. Pentru anul 2007, Comisariatul Judeţean Vâlcea şi-a propus  un număr de 504 inspecţii planificate şi 387 inspecţii neplanificate pentru care este necesar un număr total de 9592 ore de control din totalul de 11990 ore alocate întregii activităţi.

Până în prezent au fost efectuate un număr de 137 controale planificate şi 224 controale neplanificate în urma cărora au fost aplicate 62 sancţiuni din care: 30 avertismente; 28 amenzi în valoare de 553,7 mii lei; două suspendări de activitate; o sistare a activitate; o propunere de suspendare a autorizaţiei. În acest an, cuantumul total al amenzilor este de 4,62 ori mai mare faţă de anul trecut, acesta depăşind cuantumul amenzilor aplicate pe total an 2006, care a fost de 498,4 mii lei. Această situaţie se datorează faptului că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană măsurile impuse de legislaţia europeană în domeniul protecţiei mediului, transpuse in legislaţia românească sunt mai stricte şi mai aspru sancţionate. În ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor, Comisariatul Judeţean Vâlcea a efectuat controale la toate cele 9 depozite de deşeuri din judeţ pentru a verifica modul în care operatorii sau proprietarii acestor depozite respectă legislaţia de mediu. Din cele 9 depozite, 4 (Bălceşti, Băbeni, Brezoi şi Voineasa) au sistat activitatea de depozitare, în baza Ordinului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005, ca urmare a cererii autorităţilor locale. La nivel de judeţ, Comisariatul Judeţean a constatat că toate cele 4 depozite care funcţionează sunt depozite total neconforme cu capacitate si suprafeţe mici de depozitare (Govora Gatejeşti – 0,56 ha, Călimaneşti – 1,25 ha, Drăgăşani – 3 ha, Horezu – 1ha). În ceea ce priveşte aceste 4 depozite, 2 sunt autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, deţinând autorizaţie de mediu cu program de conformare în vederea închiderii şi anume cel de la Gătejeşti – Govora  şi Jiblea- Călimăneşti, iar celelalte 2 sunt în procedură de autorizare şi anume cel de la Drăgăşani şi Horezu. Potrivit comisarului şef Ion Molea „aceste depozite vor trebui închise la 16 iulie 2009 (Drăgăşani, Gătejeşti şi Călimăneşti) respectiv 16 iulie 2017 cel de la Horezu. Referitor la depozitul de la Horezu, pentru nerespectarea măsurilor impuse anterior de organele de control, proprietarul şi operatorul acestuia SC SACOMET SA Horezu a fost sancţionat cu o amendă în valoare de 50 mii lei. Totodată, i s-a impus în continuare conformarea activităţii de depozitare la prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. În continuare în acest an, în mod periodic, conform tematicelor transmise de către Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu se vor face verificări privind modul de conformare al acestor depozite la legislaţia de mediu specifică”.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button