Politica

Prefer sã mor în picioare decât sã stau în genunchi în faþa unor prãpãdiþi!

 Mesajul lui Mircia pentru liberali:

„Prefer sã mor în picioare decât sã stau în genunchi în faþa unor prãpãdiþi!”

Primarului independent Mircia Gutãu nu i se pare corectã poziþia liberalilor în Consiliul Local ºi spune cã ceea ce a urmat dupã ruperea grupului lui Petre Ungureanu de PNL Vâlcea nu ar fi trebuit sã se rãsfrângã, în sensul rãu al cuvântului, asupra râmnicenilor ºi bunului mers al municipiului. Mircia Gutãu i-a oferit parlamentarului ex-PNL un spaþiu, în condiþiile legi, iar din acest motiv, „peneliºtii cautã sã se rãzbune pe ºeful Executivului, fãcând pe nebunii la ºedinþele CL ºi împroºcând cu noroi zilnic în primar”. Fostul lider PD recomandã, totodatã, reprezentanþilor PNL „sã nu mai facã asocieri între primar, care este ales direct de cetãþeni ºi viceprimar, ales de ºi dintre consilierii locali mai norocoºi din listele unui partid sau altul”. De asemenea, el a explicat încã o datã cã Ion Nicolae ºi Emilian Frâncu sunt într-o eroare totalã atunci când acuzã cã Mircia Gutãu ar avea vreo legãturã cu eºecul amenajãrii gropii de gunoi la Feþeni. Deºi spune cã acest proiect a fost iniþiat în 1996, primarul promite cã se va ocupa foarte atent de aceastã problemã, pe care ºi-ar s-o vadã rezolvatã cât mai rapid. În acest an, Mircia Gutãu ºi-a mai propus sã asfalteze de la cap la coadã 15-16 strãzi, sã amenajeze noi locuri de parcãri, spaþii de joacã ºi pãrculeþe. În ciuda piedicilor puse de liberali, acesta vrea sã continue ºi investiþiile deja începute, cum ar fi Grãdiniþa din  Ostroveni, modernizarea Parcului Zãvoi ºi a Stadionului Municipal, construirea pistei de atletism, a noului bazin de înot, precum ºi a terenului de sport ºi nocturnei la Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân. „Avem în plan sã facem multe alte investiþii. Bani sunt! Nu cum se minþea populaþia atunci când am lipsit: cã vai, domne, e o gaurã de zeci de miliarde la Primãrie. S-a fãcut bilanþul pe 2006. La fondul de rezervã sunt 200 de miliarde. Niciodatã n-a avut Râmnicul atâþia bani. În afara acestei sume, la buget vor mai fi circa 1.500 de miliarde lei. Vreau sã vã spun cã, la buget, în 2006, ne-au rãmas miliarde necheltuite. Nici mãcar n-au fost deºtepþi sã cheltuiascã aceºti bani. Nu, ei se pricep la alte lucruri. Continuã, pe diverse cãi, sã mã ameninþe. Þin sã-i anunþ cã prefer sã mor în picioare decât sã stau în genunchi în faþa unor prãpãdiþi!”, a afirmat Gutãu, sugerând, în acelaºi timp, cã liberalii ar fi fost în spatele arestãrii sale. Primarul Râmnicului a fãcut cunoscut ºi motivul pentru care consilierii municipali PNL n-ar mai susþine propunerile sale „în interesul cetãþenilor”. „Acum, dacã lor nu le-a ieºit nu ºtiu ce post la ARR, iar Primãria i-a dat un spaþiu lui Petre Ungureanu, recurg la ºantaj ºi tot felul de mizerii în CL. Au uitat cine ºi de ce i-a trimis în Consiliul Local! Ceea ce am propus eu la ºedinþe a fost întotdeauna în interesul râmnicenilor. ªi ca sã vinã ei sã spunã cã nu ºtiu ce li se pare suspicios, este total absurd. Sã nu uite Ion Nicolae cum ºi de ce a fost dat afarã din CL pe vremea când era viceprimar. Acolo e documentarea suspiciunii! Domnul Sabãu, când a propus destituirea lui, a avut motive care s-au confirmat”, a mai adãugat Mircia Gutãu, exprimându-ºi convingerea cã, în 2008, „nu va mai fi picior de liberal în Consiliul Local”.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button