Administratie

Fuziunea APAVIL – Acvarim se va realiza cel târziu în martie

Fuziunea APAVIL – Acvarim se va realiza cel târziu în martie

 

Dumitru Buºe, preºedintele Consiliului Judeþean, a readus în discuþie ºi în acest an necesitatea realizãrii cât mai rapide a fuziunii APAVIL – Acvarim. În acest sens, mesajul sãu a fost foarte clar: noua societate trebuie, firesc, sã fie în subordinea CJ Vâlcea. Mai mult decât atât, liderul conservator apreciazã cã „trebuie lãsate deoparte orgoliile, pentru a se urmãri interesele vâlcenilor, care trebuie sã plãteascã mai puþin pentru apã începând din acest an”, iar „Primãria Râmnicului sã trateze cu mai multã atenþie aceastã iniþiativã”, ce va fi analizatã de aleºii judeþului în cadrul unei ºedinþe extraordinarã. ªi primarul Mircia Gutãu spune cã îºi doreºte realizarea urgentã a fuziunii APAVIL – Acvarim ºi se aratã convins cã toþi colegii sãi din Consiliul Local, care astãzi vor analiza aceastã situaþie, vor fi de aceeaºi pãrere. ªeful Executivului a subliniat cã nu þine morþiº ca noua societate sã fie subordonatã Primãriei Râmnicului, dar considerã o gafã din partea lui Dumitru Buºe sã se lanseze în scenarii pripite. Mircia Gutãu anticipeazã cã fuziunea dintre cele douã societãþi se va realiza cel târziu în luna martie 2007.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button