CAR OLTCHIM, în topul naţional al unităţilor de profil

• interviu cu Ilie Şarpe, director economic al CAR Oltchim

Ilie ŞARPE, director economic al CAR Oltchim Rm. Vâlcea
S-a născut la data de 3 noiembrie 1956, în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea. A absolvit liceul industrial de chimie Rm. Vâlcea şi Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea „Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor”. Profesia de bază: economist. Din anul 1998 este membru al Corpului Experţilor Contabili Autorizaţi Vâlcea. A lucrat ca economist la serviciile „Analize economice, bugete, preţuri”, „Controlul financiar intern” şi „Desfacere”, compartimentul Export din cadrul SC OLTCHIM SA. Din luna noiembrie 1994 s-a transferat la CAR Oltchim şi cu această ocazie a preluat atribuţiile de director economic la această unitate.

Este căsătorit din anul 1985. Soţia Cecilia lucrează la SC Oltchim SA. Împreună au doi copii: Maria – Minerva, studentă în anul II la Universitatea Constantin Brâncoveanu şi Ionuţ – Bogdan, elev în clasa a XII-a la Liceul General Magheru.

• Domnule director, pentru început spuneţi-ne când s-a înfiinţat Casa de Ajutor Reciproc Oltchim şi care au fost raţionamentele care au stat la baza apariţiei acestei structuri.
Casa de Ajutor Reciproc OLTCHIM s-a înfiinţat la scurt timp după punerea în funcţiune a primelor capacităţi de producţie din cadrul Combinatului Chimic Rm. Vâlcea în anul 1966, ocazie cu care salariaţii unităţii au înfiinţat organizaţia de întrajutorare pe baza liberului consimţământ şi a voinţei de asociere în vederea sprijinirii şi întrajutorării membrilor săi. Scopul constituirii casei de ajutor reciproc pe lângă SC Oltchim SA îl constituie dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare a membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi. După cum se ştie, în perioada de dinainte de 1989, accesul persoanelor fizice la creditele acordate de instituţiile financiare era destul de redus, astfel încât în orice unitate economică erau organizate case de ajutor reciproc. Activitatea casei are la bază următoarele obiective: încurajarea membrilor CAR să depună lunar la fondul social propriu economii din veniturile lor lunare; întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi cu o dobândă minimă, care să se reîntoarcă la fondul social al membrilor după suportarea cheltuielilor statutare; atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de salariaţi; folosirea şi administrarea fondurilor casei în conformitate cu prevederile  legale şi cu statutul propriu de funcţionare. CAR Oltchim este afiliată la Uniunea Judeţeană Vâlcea iar aceasta, la Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (UNCARSR), care la rândul lor, sunt organizaţii obşteşti, fără scop lucrativ, constituite pentru apărarea intereselor specifice caselor de ajutor reciproc şi ale membrilor săi, îndrumare tehnică, metodologică de specialitate şi de coordonare a activităţii caselor de ajutor reciproc pentru a desfăşura o activitate eficientă.
• Cum se situează CAR Oltchim la nivel judeţean şi naţional?
Este evident faptul că CAR Oltchim funcţionează pe lângă cea mai puternică unitate economică din judeţ şi acest lucru ne avantajează extrem de mult, astfel încât indicatorii financiari se încadrează în limitele de prudenţialitate financiară ce tind spre un sistem de întrajutorare financiară performant, solid şi stabil atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Este meritul unei echipe unite şi aici mă refer la personalul de execuţie, Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori care monitorizează întreaga activitate şi în acelaşi timp, al membrilor CAR care respectă statutul propriu al casei şi disciplina financiară privind depunerea lunară a cotizaţiei şi restituirea ratelor la împrumuturi şi a dobânzilor aferente. Este incontestabil ajutorul acordat de SC Oltchim SA care ne-a pus la dispoziţie un sediu modern utilat la nivelul cerinţelor unei instituţii financiare şi care ne sprijină în mod constant în recuperarea împrumuturilor prin reţinere pe statul de plată al membrilor CAR.
Din sursele UNCARSR, se prezintă în ediţia din luna februarie a acestui an a revistei „Piaţa Financiară” un top al primelor 10 case de ajutor reciproc la nivel naţional care clasifică CAR Oltchim pe locul IV având în vedere fondul social al membrilor şi total active şi pe locul II din punct de vedere al capitalului propriu al casei. Sunt trei case de ajutor reciproc la nivel naţional, destul de puternice, respectiv CAR RATB Bucureşti, Sidex Galaţi şi Automobile Dacia Piteşti, care detaşat în acest top. Cu siguranţă că la nivel judeţean, activitatea CAR Oltchim se situează pe primul loc, dar nu trebuie neglijat faptul că există şi alte case în judeţ care sunt foarte bine organizate şi cu tradiţie în ceea ce priveşte întrajutorarea şi acordarea de împrumuturi, cum ar fi CAR Municipal Rm. Vâlcea, CAR Vilmar, CAR Sanitar, CAR Învăţământ Drăgăşani şi altele.
• Prezentaţi-ne, dacă se poate, o situaţie a capitalului propriu, activelor, rezervelor şi a fondului social ale CAR Oltchim.
Cerinţa minimă de capital pentru toate CAR-urile este de 10% din total active, care la CAR Oltchim depăşeşte procentual 22,65% din total active. De asemenea, indicele de solvabilitate al casei raportând rezervele legale ale casei la total active reprezintă 22,57% iar gradul de acoperire a depunerilor sub formă de fond social în total active reprezintă 29,44%. Trebuie spus că nivelul dobânzii este influenţat în mod direct de puterea financiară a casei. În afară de fondurile membrilor ca sursă de finanţare a împrumuturilor este deosebit de importantă utilizarea capitalului instituţional, respectiv a rezervelor legale acumulate în timp. Mărimea acestor capitaluri influenţează nivelul dobânzii practicate la împrumuturi. Politica noastră a fost ca în toţi aceşti ani ai tranziţiei, când inflaţia a fost extrem de ridicată, CAR Oltchim să se orienteze astfel încât fondurile sociale ale membrilor să fie protejate prin bonificaţii anuale la fondul social. La nivelul anului 2006, fondurile sociale ale membrilor au fost bonificate cu 8%, procent care acoperă cu mult inflaţia anului 2006 anunţată în procent de 4,7%.
• Care sunt condiţiile de acordare a împrumuturilor?
Membrii casei beneficiază de împrumuturi în următoarele condiţii: mărimea fondului social; capacitatea de plată; istoricul împrumuturilor anterioare acordate ca referinţă pentru următoarele împrumuturi; asigurarea cu giranţi a împrumuturilor care depăşesc valoarea fondului social depus; completarea corespunzătoare a formularelor tipizate şi prezentarea la vedere a giranţilor.
Pot fi membri ai CAR Oltchim şi alţi salariaţi care nu îşi desfăşoară activitatea la SC Oltchim SA. În acest sens există un punct de lucru organizat în municipiul Rm. Vâlcea, în clădirea Sindicatelor, chiar înainte de Policlinica cu Plată, care deserveşte membrii CAR care nu sunt salariaţi la SC Oltchim SA. Aceştia pot solicita înscrierea, completând formularul de înscriere care se aprobă de Consiliul Director al casei şi după aceea membrul poate depune cotizaţia solicitată, care la noi reprezintă un sfert din salariul tarifar lunar al membrului. Potrivit statutului CAR, pot fi membri ai CAR Oltchim şi pensionarii. Pentru împrumuturile acordate la nivelul fondului social acumulat, formularistica este simplă şi nu necesită giranţi pentru garantare, având fondul social pentru a se îndestula CAR-ul.
• Ce tipuri de credite acordaţi la CAR Oltchim?
În conformitate cu normele interne de creditare, CAR Oltchim acordă membrilor săi două tipuri de împrumuturi: tradiţionale şi pe termen scurt (rapide).
Împrumuturile tradiţionale condiţionate de valoarea fondului social se acordă în cuantum de trei ori fondul social, pe un termen maxim de 24 de luni. Împrumuturile pe termen scurt se acordă în cuantum de maxim 2.000 RON, pentru un termen de rambursare de la o zi, o lună până la 12 luni. Dobânda nominală la împrumuturile tradiţionale este de 15% pe an, iar dobânda efectiv plătită de membru având calculul efectiv pe soldul descrescător al împrumutului este de 8,12%. În acest fel, vedem că dobânda practicată se situează sub nivelul celei bancare, având în vedere faptul că nu există costuri cu comisioane. Ca şi la creditele bancare, există posibilitatea rambursării anticipate a împrumuturilor, care la nici o casă de ajutor reciproc nu implică costuri suplimentare.
• Care este valoarea maximă a împrumuturilor acordate?
Nu există plafon maxim privind acordarea împrumuturilor – şi aici mă refer la cele tradiţionale, care se acordă în cuantum de trei ori fondul social.
• Câte împrumuturi au fost acordate în anul 2006?
Anul trecut au fost acordate 8.553 împrumuturi. Trebuie să vă mai spun faptul că la 31 decembrie 2006, CAR Oltchim avea 12.639 membri. Valoarea împrumuturilor acordate în anul 2006 depăşeşte 200 miliarde lei vechi. Beneficiile fondurilor sociale ale membrilor au fost bonificate la sfârşitul anului trecut cu un procent de 8%.
• În ce perioade din an sunt solicitate cele mai multe împrumuturi?
Perioadele cele mai solicitate din an sunt sezonul estival, lunile de vară şi cele de toamnă, când se deschide anul şcolar sau universitar.
• Putem vorbi de o competiţie între CAR-uri şi bănci?
Casele de ajutor reciproc sunt complementare băncilor pe segmentul de împrumuturi pentru nevoi personale nenominalizate. Consider că este loc suficient atât pentru case cât şi pentru bănci, care îşi deschid puncte de lucru peste tot.
• A crescut în ultimul an numărul împrumuturilor?
În mod cert, acest număr a crescut, în raport cu creşterea fondului social al membrilor şi nevoile tot mai crescânde ale membrilor săi.
• Sunt casele de ajutor reciproc o salvare în faţa cămătarilor?
Împrumuturile pe termen scurt au ca efect diminuarea împrumuturilor de la diverşi cămătari care pretind dobânzi extrem de mari. Surse din piaţă spun că împrumuturile rapide s-au născut ca o alternativă la împrumuturile aberante, sub raportul costurilor, practicate de cămătari. Se vorbeşte chiar despre efectul favorabil al limitării împrumuturilor cămătăreşti. Noi spunem că acestea s-au născut din ideea de a-i sprijini pe membrii CAR pe termene scurte şi foarte scurte, în acoperirea nevoilor imprevizibile, apărute uneori chiar peste noapte, pentru situaţiile când unitatea nu reuşeşte din diverse motive să achite salariile la termenul stabilit. Considerăm că avem o mentalitate sănătoasă în a aborda creditarea membrilor CAR, punând accent pe relaţia cu problemele lor, necazurile şi bucuriile acestora, pe principiul încrederii şi toleranţei, al transparenţei şi respectului reciproc.
Octavian HERŢA

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button