Administratie

Este sau nu pregatit judetul Vâlcea de integrare?

Este sau nu pregătit judeţul Vâlcea de integrare?

Având în vedere apropierea termenelor limită de îndeplinire a angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de negociere cu Uniunea Europeană precum şi impactul economic şi social pe care îl va determina realizarea acestora, este imperios necesar să ne îndreptăm toată atenţia în acest domeniu. Un tablou sintetic asupra stadiului în care ne aflăm, pe capitole de negocieri, se prezintă destul de sumbru. Din analize făcute se desprind o serie de observaţii privind viitorul economic al judeţului, indicator care ne priveşte pe toţi şi în special autorităţile şi instituţiile publice, implicate direct în procesul de conducere şi dezvoltare a localităţilor. Vom puncta în continuare câteva aspecte de interes major pentru populaţie şi agenţii economicii, ale căror activităţi sunt puternic afectate de impunerea normelor europene de funcţionare: respectarea noilor norme în reautorizarea unităţilor procesatoare de produse de origine animală şi non-animală, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau servicii hoteliere, conduce la reducerea sensibilă a numărului acestora, atât datorită lipsei fondurilor necesare pentru modernizare, cât şi a lipsei de interes a proprietarilor. Astfel, din cele 139 de unităţi procesatoare de produse de origine non-animală, la această dată corespund normelor europene doar 5 unităţi, alte 54 fiind necorespunzătoare (pentru acestea s-a eliberat ordonanţa de suspendare definitivă a activităţii) iar restul de  80 unităţi se vor închide la data 1 octombrie 2006, dacă nu se vor conforma cerinţelor legislative. De asemenea,  numărul de abatoare pentru animale (bovine şi porcine) s-a redus la doar două: SC Diana SRL Bujoreni şi SC Prod Cot Impex SRL Berislăveşti, unităţi care pot însă acoperi, ca şi capacitate de prelucrare, necesarul judeţului, probleme ridicând doar activitatea de achiziţie a animalelor de la producători. La capitolul „lapte şi produse din lapte", ne înregistrăm cu o situaţie gravă atât la prelucrare cât şi la colectarea laptelui de la populaţie, la nivelul judeţului având doar o singură unitate de procesare în localitatea Horezu, şi aceasta în fază incipientă de funcţionare, pe bază de lapte achiziţionat din judeţul Sibiu. Şi, nu în ultimul rând punem problema populaţiei din categoria agricultorilor care, după integrarea în Uniunea Europeană, vor fi puşi în situaţia de a renunţa la venitul produs în gospodăria proprie dacă nu îndeplinesc cerinţele europene privind măsurile de igienă şi ecologizare. Activităţi întârziate şi cu reale probleme în rezolvare sunt regăsite şi la capitolul „protecţia mediului înconjurător". Se caută soluţii pentru rezolvarea problemei tratării deşeurilor medicale, întrucât incineratoarele de la Spitalul Judeţean Vâlcea şi Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti au termen de închidere data de 31.12.2006, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de acreditare a laboratoarelor Inspecţiei Sanitare de Stat. În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor menajere şi amenajarea de rampe autorizate de colectare/transfer de deşeuri menajere, situaţia la nivelul judeţului este total necorespunzătoare – susţin specialiştii Prefecturii Vâlcea. „Faţă de cele relatate şi faţă de multe alte aspecte neamintite în acest material, este cazul ca prin serviciile publice de specialitate să ne implicăm mai activ pentru informare şi consilierea celor afectaţi: agenţi economici şi cetăţeni. În acest scop venim cu o propunere pe care o supunem votului dumneavoastră, si anume: deplasarea unor echipe mixte formate din reprezentanţi ai DADR Vâlcea, Oficiul de Consultanţă Agricolă Vâlcea, DSVSA Vâlcea, APIA Vâlcea şi Instituţia Prefectului în teritoriu, unde împreună cu autorităţile administraţiei publice locale (primăriile) să se realizeze o prezentare informativă şi o discuţie liberă în gospodăriile cu potenţial economic (care deţin animale şi/sau suprafeţe de teren agricol) şi la micii întreprinzători sau asociaţiile agricole din mediul rural. Graficul privind traseele stabilite şi data desfăşurării vor fi stabilite de comun acord cu cei nominalizaţi, acţiunea urmând a se desfăşura în intervalul: 1.08.2006-31.10.2006. În această acţiune, pentru obţinerea unor rezultate reale, este necesară implicarea directă a primarilor, de aceea hotărârea pe care o vom lua va fi transmisă, spre informare şi acestora”, informează subprefectul Radu Renga.

Managementul Deşeurilor

La subcapitolul „Managementul Deşeurilor”, bilanţurile de mediu pentru depozitele de deşeuri au fost finalizate pentru toate cele 8 zone programate: Drăgăşani, Govora, Râureni – Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Horezu, Brezoi, Voineasa, Băbeni şi Bălceşti. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor este în faza de colectare a datelor şi informaţiilor, fiind dată deja undă verde pentru iniţierea formării grupului de lucru care va elabora acest plan. De asemenea, în Râmnicu Vâlcea, se implementează un sistem de colectare selectivă a deşeurilor, în baza proiectului ISPA,  aflat în desfăşurare.  Sistemul va deveni operaţional în septembrie, după ce vor fi distribuite pubelele de biodegradabile către populaţie şi după ce vor fi amplasate recipientele specifice în zonele prestabilite. Acţiunea a început din sudul municipiului şi va continua gradat până ce întreg municipiul va fi acoperit cu reţeaua de colectare selectivă a deşeurilor. În celelalte localităţi din judeţ nu sunt deocamdată perspective de implementare a unui asemenea sistem prea curând, din cauza lipsei de resurse financiare. Instituţia Prefectului de Vâlcea mai informează că s-au reinventariat echipamentele conţinând PCB din judeţul Vâlcea, mare parte din cantităţile planificate a fi eliminate în 2006 fiind realizate. Până în septembrie, vor fi eliminate toate cantităţile programate pentru acest an. În paralel, se monitorizează lunar cantităţile de uleiuri uzate, Petrom S.A fiind societatea care este autorizată să colecteze ulei uzat de la generatori. Pe marginea „Protecţiei Naturii”, se doreşte ca, până la finele lunii noiembrie, să se realizeze baza de date privind ariile de protecţie specială avifaunistică din judeţul Vâlcea (APSA). Este în curs de realizare, tot până la aceeaşi dată, şi baza de date cuprinzând siturile de importanţă comunitară (SCI).

Controlul poluării industriale

Pe „Controlul poluării industriale” am putea spune că s-au făcut paşi remarcabili. Au fost obţinute sau sunt în curs de obţinere toate autorizaţiile integrate de mediu pentru instalaţiile din judeţ ce intră sub incidenţa Directivei IPPC: Oltchim S.A – instalaţia de producere substanţe chimice, Oltchim S.A – ferma avicolă Frânceşti, Oltchim S.A – ferma avicolă Budeşti, Oltchim S.A – ferma avicolă Mihăeşti, Oltchim S.A – Suinprod Băbeni, USG S.A – instalaţiile de producere substanţe chimice, CET Govora – instalaţii producere energie termică şi electrică, SC Oltquino SA – instalaţia de producere HCH, lindan şi TCB (au documentaţiile depuse la Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova). Pachetul de legi privind calitatea şi siguranţa alimentară urmează a intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006. În urma evaluărilor efectuate, situaţia unităţilor  procesatoare de produse de origine non-animală se prezintă promiţător. Unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie: 4 – bine; 57 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 oct. 2006; 50 – neacceptabil – s-a eliberat ordonanţa de suspendare definitivă a activităţii. Unităţi de fabricare a produselor de morărit: 1 – bine; 8 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 oct. 2006; 3 – neacceptabil – s-a eliberat ordonanţa de suspendare definitivă a activităţii. Unităţi de fabricare a produselor zaharoase: 2 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 octombrie 2006. Unităţi de fabricare a vinului: 6 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 octombrie 2006. Unităţi de fabricare a berii: 1 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 octombrie 2006. Unităţi de fabricare a băuturilor nealcoolice: 3 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 octombrie 2006, 1 – ordonanţă de interzicere. Unităţi de fabricare a conservelor din fructe şi legume: 3 – acceptabil cu recontrol până la data de 1 oct. 2006. În ceea ce priveşte rezultatul evaluării unităţilor de procesare a cărnii şi laptelui, la nivelul judeţului, situaţia se prezintă astfel: 2 abatoare carne roşie (bovine, porcine) – SC Diana SRL Bujoreni şi SC Prod Cot Impex SRL Berislăveşti; 4 unităţi de preparate din carne – SC Mastro Prod SRL  Rm. Vâlcea, SC Luci Cris SRL Drăgăşani, SC Diana Prod SRL Vlădeşti şi SC Avi Giis SRL Mihăeşti; 1 abator păsări – SC Avicola Băbeni SA (care începând cu 1.08.2006 va demara programul de modernizare) şi o unitate de procesare a laptelui – SC Five Continent SRL Horezu.

Capitolul 7 – „Agricultura”

În ceea ce priveşte implementarea Programului SAPARD, Vâlcea a obţinut: pe Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole” – 9 proiecte; pe Măsura 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” – 8 proiecte; pe Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţii economice care generează activităţii multiple şi venituri alternative” – 58 proiecte. În total, 75 proiecte, cu valoare de 23,3 milioane euro. Referitor la implementarea programului „Fermierul”: proiecte în lucru – 36 (în valoare de 10.965.102 euro); proiecte înregistrate la bănci – 30; proiecte intrate la finanţare – 6 (în valoare de 3.270.754 euro); proiecte cu scrisoare de confort – 11; proiecte în analiză – 7; proiecte în aşteptare – 12 (se aşteaptă suplimentare de fonduri). La subcapitolul „Implementarea proiectului F.I.D.A.”, numărul de credite acordate este de 25, iar valoarea acestora se ridică la 331.055 dolari, pe domenii precum agricultura,  industria alimentară,  agroturism şi industrie mică. La subcapitolul IV „Implementarea programului LEADER”, judeţul Vâlcea a câştigat selecţia cu 4 dosare după cum urmează: Zona Suteşti, Mitrofani, Creţeni, Amărăşti, Glăvile; Zona Călimăneşti, Sălătrucel, Berislăveşti; Zona Horezu, Costeşti, Măldăreşti, Vaideeni, Slătioara; Zona Tomşani, Bărbăteşti, Pietrari, Stoeneşti. Pentru aceste zone, în care localităţile s-au constituit în asociaţii cu personalitate juridică, vor putea fi atrase fonduri în vederea finanţării unor lucrări de dezvoltare rurală. Numărul de ferme înscrise şi date înregistrate în Registrul Fermelor este până în prezent de 38.244. În plus, s-au identificat parcele în blocuri fizice în 12 localităţii, în vederea creării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). În 18 localităţii s-au constituit ortofotoplanuri şi se continuă cu încă 6 localităţii.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button