Administratie

Proiecte… fără număr la Prundeni

Social-democratul Horia Horăscu, primarul comunei Prundeni, va organiza joi, 30 octombrie, la Consiliul Judeţean, o conferinţă de presă mai specială. Scopul îl reprezintă mediatizarea proiectelor de tip „after scool”, demarate de curând în localitatea sa, prin POS DRU – Domeniile Majore de Intervenţii 2.2 şi 5.2. Primul dintre acestea, intitulat „Creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru copiii din mediul rural”, presupune investiţii în valoare de 1.728.835 RON, iar partea de cofinanţare se ridică la doar 188.148 RON. Al doilea – „Consiliere şi formare profesională” – are în vedere un efort financiar aproape la fel de consistent, totalizând 1.212.885 RON. Pe aceeaşi linie se înscrie şi proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor aflaţi în situaţii de risc”, derulat prin ANPDC şi pentru care comunitatea din Prundeni va beneficia de aproximativ 100 de mii de euro.

Un alt obiectiv important al primarului Horia Horăscu îl reprezintă „Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Prundeni”, aflat de asemenea în derulare, însă prin Programul PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială – „Schema de investiţii pentru sprijinirea investiţiilor publice în sectoarele de mediu”.

Investiţii în valoare de peste 100 milioane de euro

Valoarea acestuia se ridică la peste 570 de mii de euro, suma necesară pentru acoperirea integrală a cofinanţării proiectului fiind de numai 3.166,6 euro. Tot în plină desfăşurare se află şi investiţia prin PNDR referitoare la amenajarea Bazei Sportive Prima Prundeni, pentru care localitatea primeşte 773.828,96 RON. Lista continuă cu proiectele: „Reabilitarea clădirii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Prundeni”, în valoare de 1,5 milioane RON; „Înfiinţarea şi dotarea TV Sat Prundeni”, evaluat la 500.000 euro; „Formarea profesională pentru eficacitate organizaţională”, derulat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi stabilit la suma de 246.476,8 euro; „Înfiinţarea sistemului de canalizare (21,8 km), extinderea reţelei de apă potabilă (3,7 km), îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes public, prima înfiinţare şi dotare a centrului de îngrijire pentru şcolari (after scool) şi conservarea specificului local şi a moştenirii culturale în comuna Prundeni”, derulat prin PNDR – Măsura 3.2.2 şi calculat la valoarea de 2,5 milioane euro. În procedura de editare, primarul social-democrat are un set şi mai stufos de proiecte menite să îmbunătăţească traiul celor care l-au ales. Unul dintre cele mai importante este cel privind înfiinţarea unui parc eolian, care – după cum îşi propune Horia Horăscu – va aduce venituri substanţiale comunei sale şi reduceri mari de costuri la energia electrică pentru consumatorii din Prundeni. Investiţiile programate pe această idee, unică în zona noastră, se ridică la 25 de milioane de euro. În procedura de editare se află şi documentaţia pentru „Modernizarea drumului comunal şi înfiinţarea reţelei de canalizare în punctele Dealul Luncii şi Dealul Viilor”, costurile lucrărilor fiind estimate la 2,135 milioane lei.

Fabrică de idei

La capitolul „obiective de anvergură”, se înscrie şi proiectul „Înfiinţare parc industrial”, în valoare de 25 milioane de euro. „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin asigurarea unui ghişeu unic” (Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”) şi „Eficientizarea serviciilor publice electronice şi asigurarea conexiunii la broadband” (POS „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013) sunt, de asemenea, alte două priorităţi majore, pentru care primarul Horăscu se zbate să atragă fonduri de aproape 6,7 milioane RON. El nu a renunţat nici la ideea construirii unui campus şcolar în satul Bărbuceni, încercând să obţină cele 25 de milioane de euro necesare prin intermediul POR. Nu în ultimul rând, social-democratul speră să acceseze alte 25 de milioane de euro prin Programul Operaţional Regional pentru obiectivul „Înfiinţare sat de vacanţă”. Proiectul privind „Ameliorarea a 100 de hectare de teren degradat” încheie momentan impresionanta listă de investiţii de anvergură pregătită de Horia Horăscu. Acesta va fi depus în curând pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Măsura 3.2.2 şi presupune un efort financiar de 2,5 milioane de euro, însă, suntem convinşi că fabrica de proiecte de la Prundeni va continua să ne surprindă cu alte iniţiative interesante, mai ales că, de câteva zile, s-a mutat într-o casă nouă, mult mai încăpătoare şi mai bine pregătită din punct de vedere tehnic. În vechiul sediu al instituţiei vor funcţiona în continuare serviciile, precum şi notariatul. Primăria Prundeni funcţionează în fosta şcoală din curtea interioară a instituţiei de săptămâna trecută. Aceasta a fost modernizată şi recompartimentată, cu un efort financiar minim. Toate birourile funcţionarilor au fost dotate cu aparatură IT de ultimă generaţie, la fel şi sala destinată şedinţelor de consiliu local, unde aleşii comunităţii vor avea la dispoziţie laptop-uri performante, conectate la Internet. Cel puţin interesant este şi faptul că, pentru a eficientiza pe cât posibil munca subalternilor săi în relaţia cu cetăţenii, dar nu numai, Horia Horăscu a creat şi un circuit inteligent al documentelor în cadrul instituţiei. Pe viitor, toate actele vor purta semnăturile electronice ale angajaţilor din primărie, iar oamenii vor primi foarte repede orice informaţii sau adeverinţe solicită. Pentru a se pune în slujba cetăţenilor aşa cum o fac toţi funcţionarii europeni din ţările dezvoltate, angajaţii Primăriei Prundeni vor fi specializaţi de profesionişti. Alături de ei, vor fi pregătiţi chiar şi învăţătorii, profesorii şi aleşii locali dornici să înveţe lucruri noi despre operarea pe computer.  E.D.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button