Administratie

Revolutia de la 1821, remember

Direcţia  Arhivelor Naţionale – Vâlcea ne provoacă la…  istorie

Revoluţia de la 1821, remember

  Începutul secolului al XIX-lea s-a caracterizat printr-o mişcare excepţională pentru libertate socială, restructurări interne şi afirmare naţională. Generoasele idei ale revoluţiei franceze, care susţineau dreptatea şi egalitatea socială, precum şi dreptul la autodeterminare a popoarelor oprimate au cuprins întreaga Europă. Imperiile absolutiste, lovite de forţa geniului napoleonian păreau a fi aproape de prăbuşire, dar înlăturarea lui Napoleon Bonaparte a impus menţinerea vechilor structuri, însă în Peninsula Balcanică, voinţa de libertate, unitate şi afirmare naţională era din ce în ce mai greu de stăvilit. La împlinirea unui secol de domnii fanariote, societatea românească era împiedicată în dezvoltarea sa firească, de existenţa unor instituţii şi a unei clase politice dominată de corupţie şi dorinţa de îmbogăţire rapidă prin jefuirea resurselor Principatelor Dunărene, aceasta constituind o permanentă instabilitate. Elementul determinant al luptei de eliberare a poporului român, la acel moment, l-a reprezentat societatea grecească secretă Eteria (Frăţia sau Societatea prietenilor), înfiinţată la Odessa, în anul 1814 şi având în fruntea sa pe Alexandru Ipsilanti, fiul fostului domnitor fanariot Constantin Ipsilanti. Conducătorul românilor spre libertate, la 1821, a fost Tudor Vladimirescu, declanşatorul marii revoluţii de la 1821. Deşi înăbuşită în sânge, unul din obiectivele revoluţiei de la 1821, revenirea domnilor pământeni (autohtoni) a fost obţinut, Poarta numindu-i pe Ioniţă Sandu Sturdza (în Moldova) şi pe Grigore Dimitrie Ghica (în Ţara Românească). Nici la aproape două secole de la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, istoricii, cercetătorii, profesorii şi arhiviştii vâlceni nu trec sub uitare acest moment deosebit de important al românilor. Joi, în colaborare cu Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu”, din Drăgăşani, începând cu ora 15.00, conducerea Direcţiei Arhivelor Naţionale – Vâlcea organizează în cel de-al doilea municipiu al judeţului un simpozion menit să comemoreze cum se cuvine Revoluţia de la 1821. În continuarea seminarului, precizează Dumitru Antonie, directorul Direcţiei Arhivelor Naţionale – Vâlcea, elevii Şcolii „Tudor Vladimirescu” vor susţine un bogat program artistic.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button