Acasă Politica Proiectul privind protecţia informaţiilor clasificate, depus de deputatul Eugen Neaţă, a primit...

Proiectul privind protecţia informaţiilor clasificate, depus de deputatul Eugen Neaţă, a primit aviz favorabil

62
0

În data de 2 iulie, în cadrul şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, proiectul de lege Pl-x nr. 447/2018 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, pe care l-am iniţiat şi depus în data de 17 Aprilie 2018, a primit aviz favorabil, urmând să intre în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor (cameră decizională), în următoarea sesiune parlamentară. Una dintre problemele întâlnite şi care era necesar a fi corectată are la bază prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, care în cuprinsul său are prevăzute dispoziţii ce permit clasificarea informaţiilor astfel încât poate fi eludată legea, pot fi acoperite anumite erori administrative, sunt private persoane de drepturile legitime sau sunt create premisele folosirii legii în scopuri abuzive. Acest lucru îmi este cunoscut şi din practică, întrucât întreaga mea carieră mi-am desfăşurat activitatea într-o instituţie în care avizul pentru accesul la informaţii clasificate este obligatoriu. În prezent avizul, retragerea sau după caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate se dispune fără ca instituţiile statului cu atribuţii în domeniu să aibă obligativitatea de a motiva în concret acest act administrativ. Dacă actul administrativ ar putea fi emis fără vreo motivare (aşa cum se întâmplă în prezent în asemenea situaţii) ar reieşi în mod exclusiv puterea discreţionară a autorităţii publice, fapt de neînchipuit într-un stat de drept. Manifestarea unei puteri discreţionare este o încălcare a drepturilor şi libertăţilor noastre fundamentale prevăzute de Constituţie şi de lege. Pentru a crea o stare de normalitate şi legalitate, în ce priveşte modalitatea de avizare, retragere, sau după caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, am depus o iniţiativă legislativă pentru completarea legii nr. 182/2002 cu un nou articol, art. 13 indice 1 şi care are următorul cuprins: „Avizul, retragerea, sau după caz respingerea acordării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, se transmit, motivat către solicitant şi către beneficiarul nemijlocit”. Astfel, se respectă dreptul constituţional al cetăţeanului, exercitat în scopul satisfacerii unui interes de natură personală în condiţiile legii şi se elimină posibilitatea săvârşirii unor abuzuri ale instituţiilor împotriva cetăţenilor. Mulţumesc colegilor pentru susţinere şi pentru că au ales să fie coiniţiatorii acestei iniţiative!
• Deputat PSD, Eugen Neaţă