URBAN S.A. contestă sumele pe care Primăria Râmnicului susţine că i le-ar datora

Comunicat de presă – Având în vedere comunicatul de presă emis de Municipiul Rm. Vâlcea, în 14.04.2016, subscrisa URBAN S.A. face următoarele precizări:
Majoritatea sumelor prezentate cu titlu de creanţă împotriva societăţii noastre nu sunt certe, în condiţiile în care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.
În ceea ce priveşte suma de 9.236.269 lei, prezentată cu titlu de redevenţă calculată şi facturată pentru perioada aprilie 2010 – octombrie 2014, precizam că, în dosarul nr.11921/90/2012, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, este analizată pretenţia Municipiului Rm. Vâlcea legată de redevenţa pentru perioada 26.12.2011 – 25.10.2012. Prin urmare, pentru această perioadă, Municipiul Rm. Vâlcea nu poate susţine că datorăm cu titlu de redevenţă o suma certă, cât timp ea este supusă verificării instanţei de judecată.

Precizăm faptul că sumele pretinse nu corespund clauzelor contractuale, în speţă dispoziţiilor art.15 din Contractul nr. 39051/09.12.2005, potrivit cărora „Nu se datorează redevenţă pentru cantitatea de deşeuri reciclabile”. Acesta a constituit, de altfel, şi motivul pentru care, în cadrul litigiului având ca obiect plata redevenţei pentru perioada 01.06.2008 – 31.03.2010, prin decizia Curţii de Apel Piteşti nr. 2821/11.06.2014, a fost redusă pretenţia Municipiului Rm. Vâlcea de la 5.023.859 lei (redevenţa) şi 1.909.900 lei (penalităţi) la 942.253,59 lei cu titlu de redevenţă, fără a se acorda penalităţi. Contrar reţinerilor instanţei de judecată, Municipiul Rm. Vâlcea pretinde în continuare redevenţă pentru întreaga cantitate de deşeuri colectată, fără a reduce cantitatea de deşeuri reciclabile.
În ceea ce priveşte perioada 25.10.2012 – octombrie 2014, având în vedere statuările sentinţei Tribunalului Vâlcea, pronunţată în dosarul nr.3416/90/2011, menţinute prin decizia nr.2821/11.06.2014 a Curţii de Apel Piteşti, potrivit cărora contractul încheiat cu URBAN S.A. a expirat la data de 31.12.2012, este evident că nu se poate solicita redevenţa, cât timp nu există temei legal sau contractual. În condiţiile în care Municipiul Rm. Vâlcea ar fi prelungit durata contractului, astfel cum am solicitat şi astfel cum permiteau dispoziţiile contractuale, ar fi existat temei pentru plata redevenţei în această perioadă.
Referitor la suma de 1.112.140 lei, solicitată cu titlu de majorări de întârziere calculate pe perioada 26.12.2011 – 25.10.2012, aferente redevenţei datorată pentru perioada aprilie 2010 – iulie 2012, întrucât aceste accesorii nu sunt calculate la o sumă certă, ci dimpotrivă, la o sumă prezentată eronat, este evident că ele nu sunt datorate.
Cu privire la suma de 942.253,59 lei – redevenţa datorata pentru perioada 01.06.2008 – 31.03.2010, facem precizarea că, pentru această sumă, Municipiul Rm. Vâlcea este înscris la masa credală a subscrisei societăţi, care se află în procedura de insolvenţă, dispoziţiile Legii insolvenţei nepermiţând plata sumelor înscrise în tabelul creditorilor decât în temeiul unui plan de reorganizare. Până la aprobarea planului de reorganizare a subscrisei şi validarea lui de către judecătorul sindic, societatea noastră nu poate achita în mod legal această sumă.
• S.C. URBAN S.A., Administrator special ILIE MIHAELA

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button