Acasă Administratie SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA...

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 04 IULIE – 10 IULIE 2020

22
0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 04 iulie – 10 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Râureni, Ştirbei Vodă, Stolniceni, Calea lui Traian şi Splaiul Independenţei.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile George Enescu, Lucian Blaga şi Splaiul Independenţei.
POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a asigurat asistenţă tehnică pe străzile Buda şi Ciocăneştilor;
– s-au executat următoarele lucrări pe strada Splaiul Independenţei: reabilitat 100 m ţeavă apă PEHD PN 10 Dn 160 şi 80 m ţeavă apă PEHD Dn 140 şi montaj 2 hidranţi subterani Dn 80, 5 vane AVK şi un branşament apă potabilă;
– s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de canalizare din ţeavă PEHD Dn 250 pe strada Calea lui Traian;
– s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Calea lui Traian – blocul N2 şi Aleea Trandafirilor – blocul B9;
– s-au refăcut cămine de canalizare menajeră pe străzile Barajului şi George Enescu;
– s-a înlocuit capac cămin de canalizare pe strada Mihai Eminescu;
– s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
– s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Regina Maria – blocul C12 şi Grădiniţa cu program prelungit Cozia, strada Aleea Stejarului – blocurile C2 şi C16, strada Lucian Blaga – blocurile A9 şi A54, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Aleea Trandafirilor – blocurile A6, B8 şi B9, strada Ovidiu – blocul C11, strada Barajului – reprezentanţă Renault şi cimitirul Cetăţuia, strada Dem Rădulescu, strada Calea lui Traian nr. 320, strada Mihai Eminescu – blocurile C11 şi B13, strada Iancu Pop nr. 2 – 47, strada Splaiul Independenţei – blocul 1, strada Ferdinand, strada Buda nr. 26A, strada George Enescu, strada Lespezi nr. 29, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada General Magheru – blocul A+B, strada Luceafărului – blocurile A20 şi A21, bulevardul Tineretului – blocul A12 şi strada Ştirbei Vodă intersecţie cu strada Maior Georgescu.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 de apometre, dintre care 13 verificate şi înlocuite şi 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 21 de avize de amplasament şi 4 avize tehnice.
• COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂŢII APAVIL SA