Acasă Administratie Proiectul de buget pe 2022 al oraşului Horezu, în consultare publică

Proiectul de buget pe 2022 al oraşului Horezu, în consultare publică

747
0

La începutul lunii noiembrie, Primăria Oraşului Horezu a lansat o consultare publică în legătură cu proiectul de hotărâre de consiliu local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. Până pe data de 10 decembrie a.c., ora 14.00, persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ, folosind următoarele mijloace de comunicare: prin Poştă, la adresa – Primăria Oraşului Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 7, jud. Vâlcea, cod poştal 245800 / prin fax, la numărul 0250.860.481 / prin e-mail – primaria@orasul-horezu.ro sau, personal, la sediul Primăriei Oraşului Horezu, din str. 1 Decembrie nr. 7, persoană de contact – Ogrezeanu Daniela, consilier relaţii cu publicul şi comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00.


Documentaţia poate fi consultată pe pagina de Internet a instituţiei: www.orasul-horezu.ro, Secţiunea „Ultimele noutăţi (Ştiri)” şi la Secţiunea „Informaţii de interes public”, link-ul „Buletinul informativ – Legea nr. 544 / 2001” sau la sediul Primăriei Oraşului Horezu – Str. 1 Decembrie nr. 7, Biroul Impozite şi taxe locale, persoană de contact – domnişoara Badea Daniela, şef birou, tel. 0250 860 190.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, în baza cererii depusă la Biroul de relaţii cu publicul din cadrul primăriei, persoană de contact – Ogrezeanu Daniela, e-mail primaria@orasul-horezu.ro, fax 0250.860.481, tel. 0250.860.190. Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de Internet a instituţiei, www.orasul-horezu.ro, la Secţiunea „Informaţii de interes public”, link-ul „Buletinul informativ – Legea nr. 544 / 2001”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeaşi secţiune. Cei interesaţi trebuie să ştie că există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o entitate legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 15 decembrie 2021, ora 14.00.

Pentru informaţii suplimentare, aveţi la dispoziţie nr. telefon 0260.860.190, e-mail primaria@orasul-horezu.ro, persoană de contact – domnişoara Badea Daniela, şef Birou Impozite şi Taxe Locale.