Acasă Politica Prefectul susţine că hotărârea prin care CL Rm. Vâlcea i-a vândut un...

Prefectul susţine că hotărârea prin care CL Rm. Vâlcea i-a vândut un imobil soţiei primarului ar fi ilegală

1001
0
Deşi a fost instalat în funcţia de prefect al judeţului de doar câteva zile, Sebastian Fârtat îşi arată deja colţii şi se ia la „trântă” cu cei mai puternici lideri politici din judeţ.
Astăzi, reprezentantul Guvernului şi-a făcut cunoscut punctul de vedere în legătură cu controversata hotărâre 179 / 30 iulie 2020 a Consiliului Local Rm. Vâlcea privind vânzarea unui imobil în suprafaţă de 29 mp notariatului soţiei primarului Gutău. „Pentru corecta informare a cetățenilor, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public despre  Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 179/30 iulie 2020, privind vânzarea unui teren în suprafață de 29 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea face următoarele precizări: 
1) Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis Instituției Prefectului, prin adresa nr. 28472/4 august 2020, hotărârile consiliului local nr. 168 – 187 din data de 30 iulie 2020, pentru verificarea legalității, iar prin adresa nr. 29357 din data de 11 august 2020, Primăria a solicitat avizul de legalitate pentru HCL nr. 179/30 iulie 2020; 
2) Instituția Prefectului a răspuns solicitării Primăriei Râmnicu Vâlcea în data de 12 august 2020, în sensul că, verificând HCL nr. 179/30 iulie 2020, s-a constatat faptul că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 136, alin. 1 și ale art. 228, alin. 4, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, care interzic aleșilor locali să inițieze și să participe la emiterea sau adoptarea unor acte administrative dacă aceștia au vreun interes personal, precum și pe cele ale art. 363, alin. 6, din aceeași ordonanță, care prevede selectarea, prin licitație publică, a unui evaluator pentru stabilirea prețului de vânzare a imobilelor aflate în proprietatea statului; 
3) În urma verificării de legalitate, Instituția Prefectului a solicitat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa nr. 10926/12 august 2020, documente în dovedirea respectării prevederilor legale mai sus menționate, precum și a documentului din care rezultă modalitatea de selecție a evaluatorului. În cazul în care autoritatea nu poate face dovada respectării acestor prevederi legale, s-a solicitat revocarea actului în următoarea ședință de consiliu local”, se arată într-un document transmis de Cancelaria Prefectului. (va urma)