Acasă Politica Pas istoric în domeniul energetic, datorat lui Gheorghe Ioniţă, candidat PNL Vâlcea...

Pas istoric în domeniul energetic, datorat lui Gheorghe Ioniţă, candidat PNL Vâlcea pentru Senat

192
0

Nu puţini erau aceia ce cântau „prohodul” Complexului Energetic Oltenia. Iată însă că, recent, guvernul liberal a mai făcut doi paşi importanţi în sectorul energetic, aducând garanţii pentru dezvoltarea prioritară a sectorului energetic. Mai întâi, candidatul liberal la Senat din partea PNL Vâlcea, Gheorghe IONIŢĂ, confirmă avizul acordat de Comisia Europeană pentru implementarea acordului inter-guvernamental încheiat luna trecută cu guvernul USA privind sprijinul tehnologic şi finaciar pentru construirea reactorelor nr 3 şi nr. 4 de la CNE Cernavoda şi retehnologizarea după 2026 a reactorului nr. 1. Al doilea pas se referă la definitivarea şi punerea în dezbatere publică a noii „Strategii Energetice Nationale.” (SEN).

Proiectul noii strategii prevede opt obiective strategice fundamentale pentru perioada 2020-2030 şi orizontul de timp – 2050, după cum urmează: • Asigurarea accesului la energie electrică şi termică pentru toţi consumatorii • Energie curată şi eficienţă energetică • Modernizarea sistemului de guvernanţă corporativă şi a capacităţii instituţionale de reglementare • Protecţia consumatorului vulnerabil şi reducerea sărăciei energetice • Pieţe de energie competitive, baza unei economii competitive • Creşterea calităţii învăţământului în domeniul energiei şi formarea continuă a resursei umane calificate • România, furnizor regional de securitate energetică • Creşterea aportului energetic al României pe pieţele regionale şi europene prin valorificarea resurselor energetice primare naţionale.
Tintele naţionale asociate celor 8 obiective, la nivelul anului 2030 sunt: • reducerea cu 43,9% a emisiilor aferente sectoarelor ce produc gaze cu efect de sera faţă de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non-ETS • creşterea la 30,7 % a ponderii a energiei din surse regenerabile în consumul final brut • reducerea la 40,4% a consumului final de energie faţă de proiecţia PRIMES 2007.
Proiectele prioritare din strategie se referă la producerea de energie electrică bazată pe tehnologii cu emisii reduse de carbon, (trecerea de la combustibilii fosili solizi la gaze naturale, drept combustibil de tranziţie), dezvoltarea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea accentuată a domeniului nuclear, a proiectelor de digitalizare a reţelelor, stocarea şi utilizarea hidrogenului drept combustibil al viitorului, precum şi măsurile de eficienţă energetică.
„În calitate de membru al sub-comisiei de Energie a PNL, dar şi ca viitor parlamentar, voi pleda şi sprijini total dezvoltarea sectorului nuclear, în paralel cu o tranziţie echilibrată, o tranziţie cât mai lină de la combustibilii clasici către energia verde. Pentru noi, vâlcenii, în contextul politicilor europene actuale de decarbonare, care urmăresc utilizarea din ce în ce mai redusă a combustibililor fosili şi mai ales a cărbunelui, situaţia Complexului Energetic Oltenia (CEO) şi rolul său în viitoarea proiecţie strategică sunt de un interes deosebit. Dedicat producerii de energie electrică şi termică pe bază de lignit şi având în obiectul său de activitate extracţia şi prepararea lignitului, CEO (Complexul Energetic Oltenia) constituie o componentă de baza a Sistemului Energetic Naţional. La nivelul anului 2019, CEO a produs circa 13 TWh energie, ceea ce reprezintă 23% din producţia totală de energie a ţării”, a declarat Gheorghe Ioniţă. Candidatul PNL Vâlcea pentru Senat a adăugat că noua strategie energetică a ţării prevede pentru CE Oltenia implementarea unui Plan de dezvoltare şi decarbonare care să îi permită o tranziţie cât mai realistă şi sustenabilă către o producţie de energie electrică eficientă şi cu emisii cât mai reduse de carbon. Mai mult, implementarea acestui plan va avea rolul de a întări rolul CE Oltenia de furnizor de securitate energetică pe piaţa locală şi regională. Implementarea acestuia se va face în perioada 2021-2026 şi presupune diversificarea mixului energetic prin introducerea energiei solare şi a celei bazate pe gaze naturale în portofoliul companiei, concomitent cu retragerea din exploatare a capacităţilor energetice pe bază de cărbune. Capacitatea nou instalată va fi de cca. 1.700 MW şi va produce majoritatea producţiei viitoare a CE Oltenia. Conform noii strategii, Programul de Investiţii al CEO va cuprinde implementarea de proiecte de parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de circa 300 MW, construcţia / modernizarea a două microhidrocentrale de 10 MW la SE Turceni şi 2 MW la SE Isalniţa, construcţia unui bloc nou în cogenerare de minim 200 MW pe gaz natural la SE Craiova, care va înlocui capacităţile actuale de 2×150 MW pe lignit, construcţia unui bloc de 400 MW pe gaz natural la SE Turceni, care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit şi construcţia a 2 blocuri de 400 MW pe gaz natural la SE Işalniţa, care vor înlocui grupul nr. 8 de 330 MW pe lignit şi grupul nr. 7 de 330 MW pe lignit.
Finanţarea acestor investiţii se va realiza şi din Fondul de Modernizare prevăzut de către Articolul 10d al Directivei 2018/410/UE de modificare a Directivei 2003/87/CE –EU-ETS. Valoarea totală a investiţiilor este de cca. 7 mld. lei, din care în investiţii prioritare 1.5 mld. lei şi investiţii non-prioritare cca. 5 mld. lei. Pentru investiţiile non-prioritare partea de finanţare de 30% va fi realizată prin contribuţia proprie a CE Oltenia.
Prin realizarea acestor investiţii, emisia specifică de CO2 va scădea de la circa 0.84 tCO2/MWh produs în 2020 la 0.58 tCO2/MWh începând cu 2026, adică o scădere cu circa 30%.
Ţinând cont de faptul că, din ianuarie 2021, aplicarea pentru accesarea de fonduri europene depinde de existenţa unei SEN aprobate, dar mai ales de faptul că un al doilea document programatic Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei şi al Schimbărilor Climatice nu poate fi aprobat decât ulterior aprobării SEN şi deblocării situaţiei din Parlament, actuala Strategie este propusă a se aproba prin Ordonanţă de Urgenţă. Deşi pe parcursul elaborării şi definitivării acestei strategii, au existat largi consultări ale colectivelor de specialişti, îi invităm pe toţi cei interesaţi să-si exprime în termenul legal opiniile şi propunerile.
PNL asigură şi promovează transparenţa decizională! Promovăm Energia, Creştem Economia!
VOTAŢI CANDIDAŢII PNL VÂLCEA LA ALEGERILE PARLAMENTARE!

(Realizat de Vilspopress SRL / Comandat de Partidul Naţional Liberal / Cod AEP 11200025)