Acasă Politica Nu vicepremierul Graţiela Gavrilescu întârzie proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti, cum mint parlamentarii PSD...

Nu vicepremierul Graţiela Gavrilescu întârzie proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti, cum mint parlamentarii PSD Vâlcea

215
0

În ultima vreme, unii dintre parlamentarii PSD Vâlcea, printre care şi aerianul Ovidiu Ştefan Popa, s-au ţinut cu criticile de Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, ca boala de omul sănătos. Fără să se documenteze absolut deloc, în stilul lor caracteristic, aceştia au încercat să dea vina pe reprezentanta ALDE pentru întârzierea proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti. În realitate, situaţia este total diferită de cea prezentată de ei.

Ziarul ARENA i-a solicitat ministrului Mediului clarificări pe acest subiect şi iată ce ni s-a răspuns: „În data de 29.03.2018, ANPM a transmis la CNAIR îndrumarul pentru realizarea raportului privind impactul aspra mediului, iar în data de 5.11.2018 (n. red. – după aproape 8 luni) CNAIR a depus la ANPM raportul privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul autostrada Sibiu- Pitești. Pe 7.11.2018, a fost transmis la CNAIR SA anuntul public în vederea publicării în presă, afișării la sediile administrațiilor publice locale și pe site-ul CNAIR SA, în scopul informării publicului cu privire la locațiile dezbaterilor publice. De asemenea, au fost stabilite locațiile dezbaterilor publice privind raportul referitor la impactul asupra mediului, în perioada 11-13 decembrie 2018. Dezbaterile publice se pot desfăşura după 30 de zile de la data afişării anunţului public de către titular, conform prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, din 16 aprilie 2014, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului)”. Ministrul Mediului ne-a mai precizat că „ANPM a derulat cu celeritate procedura de reglementare pentru proiectul Autostrada Sibiu – Pitești, respectând întocmai Directivele europene transpuse în legislația națională. În termen de 20 de zile de la şedinţele de dezbatere publică, ANPM va analiza toate opiniile şi observaţiile publicului interesat, va transmite titularului proiectului formularul pe care acesta trebuie să-l completeze cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate şi va completa lista de control a etapei de analiză a calităţii. După primirea completărilor solicitate, dacă este cazul, ANPM transmite membrilor CAT formularul completat, convoacă şi prezintă membrilor CAT lista de control aferentă etapei de analiză, definitivează lista, consemnează opiniile membrilor CAT, comunică titularului proiectului necesitatea modificării RIM, dacă este cazul şi, apoi, decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia. În 15 zile de la luarea deciziei, ANPM comunică titularului acest lucru şi îi transmite anunţul public în acest sens. CNAIR SA are obligația ca, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, să informeze publicul interesat. În lipsa observaţiilor publicului interesat după 5 zile de la afişarea anunţului public, ANPM poate emite acordul de mediu. În concluzie, viteza proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti o dă CNAIR S.A., structură de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care este condus de un coleg al parlamentarilor PSD Vâlcea.