Acasă Administratie Noul parc de la Rm. Vâlcea a beneficiat de o finanţare nerambursabilă...

Noul parc de la Rm. Vâlcea a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de aproximativ 7 mil. lei

1187
0

Eusebiu Veţeleanu, administratorul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, a anunţat finalizarea proiectului „Amenajare parc Ştirbei Vodă”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform afirmaţiilor reprezentantului comunităţii locale, valoarea totală a investiţiei a fost de 7.235.750,09 lei, din care 7.091.035,09 lei – fonduri nerambursabile. „Proiectul a început în 2018 şi se încheie pe 30 iunie a.c.. Obiectivul general al proiectului este reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Râmnicu Vâlcea. Obiectivele specifice urmărite prin realizarea parcului au fost: refuncţionalizarea suprafeţei de teren degradat şi transformarea acesteia în spaţiu verde urban, creşterea suprafeţei de spaţiu verde pe locuitor, utilizarea în scop recreativ a terenului situat în centrul municipiului, îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare de spaţii verzi şi reducerea efectelor negative ale temperaturilor crescute şi ale schimbărilor climatice, conştientizarea populaţiei privind importanţa spaţiilor verzi şi oferirea unui mod sănătos de a petrece timpului liber, îmbunătăţirea aspectului peisagistic şi calităţii aerului, creşterea atractivităţii oraşului şi diminuarea migrării demografice. Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt: realizarea de alei, platforme pietonale şi terasamente ce constau în umpluturi de pământ vegetal pe întreaga suprafaţă a terenului, ca strat suport pentru vegetaţia plantată; realizarea de împrejmuiri pe toate laturile suprafeţei amenajate; amplasarea de bănci pentru şedere şi odihnă şi realizare zone de odihnă/popas destinate vizitatorilor, unde au fost amplasate pergole ce conţin bănci continue pe toată lungimea acestora; amenajarea unui loc de joacă pentru copii compus din tiroliene şi leagăne pentru persoane cu dizabilităţi, loc modern pentru fitness şi terenuri pentru volei / badminton; plantarea de arbori foioşi şi coniferi cu talie medie şi înaltă, montarea de gazon rulou rezistent şi adaptat la condiţiile date; realizarea unui sistem de iluminat, fiabil şi eficient, care asigure iluminare pe timpul nopţii pe toate aleile şi la punctele de interes din cadrul zonei de amenajare; instalarea unui sistem video şi Wi-Fi; amplasarea de cişmele de apa potabilă, coşuri de gunoi şi scenă de evenimente; realizarea unui sistem de irigare automatizat şi a unui sistem de preluare şi colectare a apelor pluviale şi a unui sistem de drenaj a apelor de suprafaţă şi adâncime; construirea unui grup sanitar pentru femei, bărbaţi şi pentru persoane cu dizabilităţi”, a precizat Eusebiu Veţeleanu. Referindu-se la impact, administratorul public al municipiului Râmnicu Vâlcea a completat: „Vorbim, în primul rând, despre creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi la nivelul oraşului, de reducerea efectelor negative ale temperaturilor crescute şi ale schimbărilor climatice, îmbunătăţirea aspectului peisagistic şi calităţii aerului, reducerea poluării fonice, igienizarea zonei situate în centrul municipiului şi utilizarea sa în scop recreativ, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea unui mod sănătos de petrecere a timpului liber”. „Activităţile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecţie a diversităţii şi reducerea riscului de secetă, prevenirea şi reducerea riscului de inundaţii. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi emisiilor de poluanţi. Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului şi solului şi nu sunt generatoare de noxe”, a conchis Eusebiu Veţeleanu.