Acasă Administratie Nicolae Sima caută soluţii şi pentru valorificarea potenţialului turistic din Sălătrucel

Nicolae Sima caută soluţii şi pentru valorificarea potenţialului turistic din Sălătrucel

164
0

La Sălătrucel, Nicolae Sima a făcut eforturi pentru asigurarea utilităţilor şi a unor condiţii bune de trai pentru localnici. Va continua în aceeaşi direcţie, cu convingerea că va reuşi să realizeze toate obiectivele pe care şi le-a propus. Pe lista de priorităţi se regăseşte înfiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale pe o lungime de 18,6 kilometri. S-au făcut demersuri în acest sens. Au fost realizate studiul de fezabilitate, studiul geotehnic. Există deja un deviz general, dar şi avizul de principiu emis de Distrigaz. Acest obiectiv va fi realizat în parteneriat cu comuna vecină, Berislăveşti, pentru a fi îndeplinite criteriile de eligibilitate.

Primarul şi-a mai propus şi extinderea reţelei de canalizare peste râul Coiscă, pe uliţele Popescu, Stejarului, Arbatu, asfaltarea uliţelor Anuţa, Cerneşti, Popescu, Torcea, Nuţă, Gherman din satul Sălătrucel, a uliţelor Perişanu, Pe Vale, Arbatu, Plăvaia, La Jderu – din satul Şerbăneşti, precum şi a celor din Păteşti şi Seaca, care însumează 4,5 kilometri. Va mai fi amenajată o punte pietonală şi auto la Hudubăeşti. Nicolae Sima îşi mai doreşte: modernizarea exterioară a Dispensarului Medical, a sediului Poliţiei şi a Căminului Cultural, anveloparea termică şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale, reamenajare peisagistică în prejma instituţiilor, construirea unui loc de joacă pentru copii, cadastrarea unei suprafeţe cât mai mari din extravilanul localităţii, dar şi elaborarea unei strategii de dezvoltare şi valorificare a potenţialului turistic din zonă. Va continua să acorde atenţie şi sportului. Primarul îşi doreşte să continue modernizarea bazei sportive şi să amenajeze la stadion inclusiv un teren cu suprafaţă sintetică. Tot astfel, va încerca să atragă fonduri pentru amenajarea unei săli de sport.