Acasă Ancheta Măsuri pentru protejarea angajaţilor împotriva COVID -19

Măsuri pentru protejarea angajaţilor împotriva COVID -19

206
0

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităților având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integrității corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate în procesul de muncă.

Persoanele fizice şi operatorii economici au obligaţia de a respecta şi de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autorităţile în domeniul sănătăţii publice pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS – COV – 2.

În scopul prevenirii noului tip de Coronavirus (COVID-19) instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art. 108 -110 din legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 din legea nr. 81/2018 privind activitățile de telemuncă.

În condiţiile aplicării prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi trebuie să ia măsurile necesare pentru:

  1. a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
  2. b) prevenirea riscurilor profesionale;
  3. c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
  4. d) acordarea echipamentului de protecţie.

Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la coronavirul (COVID -19), trebuie să se determine natura şi nivelul de expunere, pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate:

– limitarea expunerii;

– elaborarea unui plan de măsuri de urgenţă, care să fie pus în aplicare în caz de suspiciune la prezenţa virusului COVID – 19, elaborat în baza recomandărilor medicului de medicină a muncii;

– anunţarea imediată a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Ca măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului (COVID -19) se recomandă curăţarea şi dezinfectarea aparaturii tehnice utilizate. În conformitate cu recomandările autorităţilor din domeniul sănătăţii, eliminarea germenilor, a murdăriei şi a impurităţilor de pe suprafeţe, scade riscul de a se răspândi virusul. Utilizarea dezinfectanţilor chimici poate ucide germenii care rămân pe suprafeţe după curăţare, ceea ce scade în continuare riscul de a răspândi infecţia.

Dezinfectarea celor mai utilizate echipamente este esenţială pentru asigura protecţia angajaţilor la locul de muncă. Echipamentele trebuie să fie curăţate/dezinfectate mai ales atunci când sunt folosite de mai mulţi angajaţi, în mai multe ture de lucru.

Angajatorii au obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19, respectiv: asigurarea substanţelor şi produselor chimice şi spălarea şi dezinsecţia suprafeţelor de contact şi a pardoselilor, precum şi a mâinilor; asigurarea echipamentului de protecţie lucrătorilor (măşti de protecţie, mănuşi de protecţie de unică folsinţă etc.); asigurarea limitării expunerii lucrătorilor; informarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la măsurile de protecţie etc.

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu comportă, în nici o situație, obligații financiare pentru angajați/lucrători.

Angajatorii au obligația de a prelucra lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse:

  • spălarea mâinilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  • utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave sau în apropierea oamenilor bolnavi;
  • evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
  • evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
  • acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
  • dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool etc.

Inspector Şef

Ion Tănăsoiu